hren
 

Turistička zajednica grada Kaštela i na početku ove godine objavila je javni poziv za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turističke manifestacije“, a koje se odnose na različite manifestacije koje će se održavati tijekom ove godine.

Bespovratna novčana sredstva za pomoć u realizaciji manifestacija dodijelit će se za manifestacije od lokalnog do međunarodnog značaja, a u cilju razvoja turizma, kulturne i povijesne baštine, podizanja kvalitete turističke ponude, razvoja selektivnih oblika turizma, produženja turističke sezone, stvaranju prepoznatljivog imidža kaštelanskog turizma i drugog.
Manifestacije za koje se podnose zahtjevi za potpore mogu biti kulturne, zabavne, sportske, eno – gastro te ostale manifestacije, a prednost pri dodjeli potpora imaju manifestacije, koje se održavaju u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.

Sredstva potpore namijenjena su za sufinanciranje održavanja manifestacije, poput troškova glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji,  za izradu promotivnih brošura i promocija manifestacije na internetu, nabavu radnog ipotrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije, za najam prostora za održavanje manifestacije, troškove smještaja te putne troškove izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora i slične potrebe u svrhu održavanja manifestacije.
Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za kupnju nekretnina te prijevoznih sredstava, troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije  u što ulaze plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade, izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije, sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati trgovačka društva,obrti,kulturne i druge javne ustanove te udruge građana, no ne mogu se kandidirati dužnici plaćanja turističke članarine ili boravišne pristojbe, kao i oni koji nisu uspjeli ishoditi potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora manifestacije prema državi .
Turistička zajednica organizatoru može odobriti potporu do 50 posto prihvatljivih troškova manifestacije, a neki od kriterija pri dodjeli bit će kvaliteta i originalnost projekta, doprinos projekta razvoju turističke ponude Kaštela, karakter manifestacije, vrijeme i mjesto održavanja manifestacije, njeno trajanje, promocija manifestacije poput media plana i sredstava za njenu promociju, kao i ekonomski učinci.

Prijave na ovaj poziv šalju se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakama „Javni poziv za potpore manifestacijama – ne otvaraj“, na adresu Turistička zajednica grada Kaštela. Lušiško brce 5, 21215 Kaštel Lukšić, a rok podnošenja kandidature je 01.ožujka 2020. godine .

Dokumentaciju za prijavu preuzmite ovdje:
Javni poziv
Zahtjev


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij