hren

Obavještavaju se potrošači vode na području grada Kaštela u Kaštel Štafiliću u ulici Stjepana Štafileja i ulici Koludrovac br. 22, 24 i 26 da će im zbog radova na vodovodnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom dana 13.01.2019. (ponedjeljak) u vremenu od 8 do 14 sati.

Isto tako, obavještavaju se potrošači vode na području grada Kaštela u Kaštel Štafiliću, u ulicama Drinovićeva, Janka Pere, Bijaćka parni br.do 56, neparni br. do 47, Ivana Kumbata, Splitska, Igrišće, Fra Pavla Melade, Jadranska, Turistička, Uska ulica, Kliška, Lucijin put, Kneza Mislava, Starog Antona, Narodnog preporoda, Grginova, Matice hrvatske, Velika štrada, Brce, Vinogradarska, Težačka, Bratimska, Sv. Petra od Klobučca, O.K.Tomislava, Aranzina i Rotondova, da će im zbog radova na vodovodnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom dana 13.01.2020. (ponedjeljak) u vremenu od 9 do 13 sati.

Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodovodne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za sve dodatne obavijesti možete kontaktirati pozivni centar VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Split na broj: 021 545-900.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij