hren
 

Grad Kaštela raspisuje javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Predmet natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih općina Kaštel Sućurac, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i Kaštel Štafilić koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kaštela predviđeno za zakup.

Površine zemljišta daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – ne otvaraj" na adresu Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnog ploči i službenoj stranici Grada Kaštela.

Više o uvjetima, načinu prijave i dokumentaciji, pročitajte u priloženim dokumentima.

Prilog 1.
JAVNI NATJEČAJ
Obrazac ponude
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4
Tablica 1
Tablica 2
Gospodarski program

Izvor: Kastela.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij