hren

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima-registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga za postavljanje jedne (1) nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu.

Fond će po Pozivu dodjeljivati subvencije prema:
1) Iznajmljivačima u iznosu do 70.000,00 kn po zahtjevu, za opravdane troškove s uključenim PDV-om:
a) provođenje stručnog nadzora:
- do 80%, ali ne više od 2.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka
- do 60%, ali ne više od 1.500,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
- do 40% , ali ne više od 1.000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH

b) nabavu i ugradnju FNE:
- do 80%, ali ne više od 68.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
- do 60%, ali ne više od 51.000,00 ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
- do 40%, ali ne više od 34.000,00 ako se projekt provodi na ostalim područjima RH

2) OPG-ovima u iznosu do 200.000,00 kn po zahtjevu, za opravdane troškove s uključenim PDV-om:
a) provođenje stručnog nadzora:
- do 80%, ali ne više od 4.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
- do 60%, ali ne više od 3.000,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka
- do 40%, ali ne više od 2.000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH

b) nabava i ugradnja FNE:
- do 80%, ali ne više od 196.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
- do 60%, ali ne više od 147.000,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
- do 40%, ali ne više od 98.000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

Opravdani su troškovi usluge:
1) Nabave i ugradnje FNE:
- fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15% te njihovi nosači
- pretvarači (inverteri)
- akumulatori električne energije
- oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.)
- ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta)
- pripadajući građevinski radovi za izgradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja)

2) stručni nadzor radova.

PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Rok za dostavu zahtjeva počinje objavom Poziva 20. studenoga 2019. godine u 9:00 sati, a završava s krajem 2019. godine ili iskorištavanjem predviđenih sredstava.

Za više informacija o samom natječaju obratite se središnjem uredu EUROKONZALTING-a u Puli (Mletačka 6, tel: 052 - 544 / 825).

Izvor: Eurokonzalting.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij