hren
 

Grad Kaštela objavio je Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za grad Kaštela u 2020. godinu. U proračunu je planirano ukupno 2.050.000,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata u kulturi grada Kaštela.

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Kaštela, Programu javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2020. godinu i Kriterijima za ocjenjivanje programa i projekata sufinancirat će se programi i projekti u sljedećim djelatnostima: glazbena, glazbeno-scenska i plesna, kazališna, književno-nakladnička i knjižničarska, muzejsko-galerijska i likovna, filmska, manifestacije sa sadržajima koji spadaju u djelatnosti u kulturi, zaštita i obnova kulturne i prirodne baštine.

Javni poziv je otvoren od 25. studenoga do 27. prosinca 2019. godine. Prijave se podnose isključivo na obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na kraju teksta.

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom, preko dostavljača ili osobno u Pisarnicu na sljedeću adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac 21212 .

Javni poziv za programe i projekte u kulturi u 2020.

Obrazac 1. Prijava projekta

Obrazac 2. Proračun projekta ili programa

Obrazac 3. Izjava o partnerstvu

Obrazac 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja projekta

Obrazac 5. Izjava o ispunjenju obveza iz prethodnih ugovora

Procjena kvalitete prijavljenih projekata

Upute prijaviteljima za natječaj u kulturi


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij