hren

Danas je u prostorijama HGK  - Županijske komore Split održana završna konferencija projekta „Održivi rast i razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) s naglaskom na kulturne i kreativne industrije (KKI)“. 

Osnaživanje kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva (MSP) s naglaskom na stvaranje proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti kroz procese učenja razvoja inovativnih alata i tehnika, kreativnosti i poslovnih vještina te zajedničkog sinergijskog djelovanja u svrhu osiguranja dugoročno održivog i kompetitivnog rasta i razvoja s naglaskom na kulturne i kreativne industrije (KKI), bio je glavni cilj i svrha realizacije ovog projekta. “Edukacije organizirane u sklopu projekta, pohodilo je 97 predstavnika malih i srednjih poduzeća, od čega je gotovo 40% bilo žena poduzetnica. Ovaj projekt je sufinanciran od strane EU, a njegova ukupna financijska vrijednost iznosi 682.106,27 KN pri čemu je udio sufinanciran od strane EU iznosio 579.790, 31 KN ili oko 85% ukupnog iznosa financiranja” – istaknuo je  Joze Tomaš, predsjednik HGK – Županijske komore Split koja je jedan od ključnih partnera ovog projekta.  Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u skopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Malo i srednje poduzetništvo je najdinamičniji sektor razvijenih gospodarstava te ujedno generator njihovog razvoja i zapošljavanja, a u EU čini čak 98,8% ukupnog broja poduzeća. Mili Novak , predstavnik  J.U.RERA S.D. rekao je: „Tijekom projekta su kroz tri ciklusa edukacija zainteresirani poduzetnici stekli nove vještine i znanja neophodne za razvoj njihovih poduzeća. Edukacije su obuhvatile pitanja razvoja poslovnih vještina koje obuhvaćaju rukovođenje, organiziranje, komuniciranje, marketing i druga znanja za ispravnu procjenu tržišne situacije. Uz poznavanje osnovnih alata poduzetničkih vještina ovim edukacijama unaprijeđeno je stjecanje dodatnih znanja o izradi poslovnih planova i projektnih prijedloga, mogućnostima i načinima ostvarenja prava intelektualnog vlasništva, razvoju inovativnih alata, tehnika i metoda nužnih za stvaranje proizvoda s većom dodanom vrijednosti. Važnu ulogu je imala i edukativna cjelina posvećena umrežavanju MSP-ova u svrhu stvaranja konkurentnijih proizvoda te bržeg rasta i razvoja poduzetništva u sektoru kulturnih I kreativnih industrija. Dio edukacija posebno je bio kreiran ka poticanju bržeg rasta i razvoja ženskog poduzetništva“.

Realizacija ovog projekta rezultirala je uklanjanjem asimetrije informacija MSP-ova u pogledu mogućih izvora financiranja, ali i pospješila razvoj poslovnih vještina nužnih za uspješno vođenje poduzeća i odgovarajuće prepoznavanje tržišnih prilika i prijetnji, ujedno je pospješila poimanje o važnosti umrežavanja u svrhu stvaranja konkurentnijih proizvoda te potakla brži rast i razvoj ženskog poduzetništva u sektoru kulturnih i kreativnih industrija.

Foto: RERA


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij