hren
 

KANALIZACIJA KAO GLAVNA TEMA
Kad će nam stić kanalizacija, kasnimo pola stoljeća? Ma kome je važan koš za otpatke kad još uvijek nemamo kanalizaciju?  Neka nam najprije daju kanalizaciju, a onda neka zatvaraju ispuste... dio je komentara koje smo ovog ljeta mogli pročitati na Portalu, iz čega se može zaključiti da je kanalizacija jedan od glavnih problema u Kaštelima.

Ono što nas je prvo zaintrigiralo je koliko je korisnika spojeno na jedan od novih kolektora izgrađenih u zadnjim godinama, budući da cisterne za pražnjenje septičkih jama povremeno stižu i u ulice kuda je „prošla“ nova kanalizacijska mreža te smo doznali da se do sada na novoizgrađene kolektore nije spojili, iako imaju tu mogućnost, oko deset posto korisnika.

- U ulicama u kojima je rađena potpuno nova mreža, a stara mješovita odvodnja nije postojala, postotak priključenosti je preko 90 posto u nekim ulicama, ali u nekima manje.
Veliki postotak priključenosti je u ulicama Težački put i Ribola u Kambelovcu ili u ulicama Metova, Ive Jurčeva, Botićeva, Šantina, Don Ive Jurčeva, Don Mate Grgina, Bažalovica II i drugima u Novom. Veliki broj priključenih je u ulicama  Stupi, Alojzija Stepinca,  Fra Bone Burića i još nekima.
U nekim ulicama je taj postotak znatno manji, primjerice u ulici Hrvatskih branitelja u Lukšiću, gdje postoje 33 priključka na vodu, a na odvodnju ih je spojeno 22. No ako uzmemo da se neki priključci odvodnje vezujuna više priključaka vode, broj nespojenih je ipak malo manji, ali postotak nepriključenih je i dalje velik i poslana im  je službena obavijest. Najčešće oni koji se ne jave za priključenje, nalaze se uz nekakav potok ili bujicu pa sumnjamo da možda imaju ilegalne ispuste ili propusne septičke jame – kazali su nadležni u VIK-u.

Dio objekata u starim dijelovima još na mješovitoj odvodnji

Dio problema u kanalizacijskom sustavu Kaštela bile su i stare gradske jezgre u kojima su kućanstva, uglavnom bila spojena na mješovitu  odvodnju, no i taj problem se dobrim dijelom riješio, ali i dalje postoji.

- U starim jezgrama pojedinih Kaštela rađeni su novi kolektori u starim uličicama, odnosno štradama, u kojima su „pohvatani“ na novi sustav svi priključci, dakle 100 posto i ta otpadna voda više ne ide u more nego na uređaj za pročišćavanje u Divulje.
Nešto slabiji postotak priključenja je još uvijek kod objekata koji su spojeni na stari sustav koji nije ukinut nego je ostao kao mješoviti u perspektivi da postane oborinski kad sve objekte sa njega prebacimo na novi fekalni sustav – ustvrdili su u VIK-u.

Obavijesti, redari i kazne

Kako bi postotak priključenih na novi sustav odvodnje bilo još i više, a ilegalnih ispusta što manje, u VIK-u najavljuju niz mjera u skladu sa zakonskim propisima, a među njima je i uvođenje vodnih redara VIK-a.

- Što se tiče građana koji ne budu htjeli sa svoje strane odraditi što je potrebno, kao preduvjet prespajanju bit će potrebno djelovati pravnim putem. Domaćinstvima koji ne upute zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje VIK šalje dopis, uz račun vode, kojim ih upozorava na obvezu priključenja na sustav u roku godinu dana od stjecanja mogućnosti na priključenje.
Od 18. srpnja je na snazi  novi Zakon o vodnim uslugama koji predviđa osnivanje vodnih redara od strane JIV-u koji će imati "ovlasti rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine i drugo usklađenje s odredbama propisa čiju primjenu nadzire",stoji u  članku 81. stavak 5.
Odluka o priključenju grada Kaštela koju donosi Gradsko vijeće, također predviđa mjere za kažnjavanje građana za nepresapajanje na novi sustav.
Za nadati se da takvih slučajeva neće biti mnogo, jer smo se u proteklom periodu uspjeli dogovoriti o načinu i terminu prespajanja sa strankama koje su dobile obavijesti. Mi iz VIK-a rado ćemo surađivati na uklanjanju određenih problema sa Sanitarnom inspekcijom i Vodopravnom inspekciom, a svi su u Kaštelima svjesni da najveći problemi i najgora slika grada dolazi od zloupotrebe bujica, potoka i oborinske odvodnje. – stoji u odgovoru nadležnih.

Kopat će se na sve strane

U  Kaštelima postoji 4.388 priključaka na odvodnju, „starih“ i novih, od čega je u zadnjih pet godina izgrađeno oko tisuću priključaka.
U ovom trenutku, prema riječima nadležnih, za dvije najsloženije ulice, Karlovo u Kambelovcu i Lindlarska/Bardejovska u Lukšiću, naručeni su izvedbeni projekti kod vrtke Water development, kako bi se utvrdio opseg posla i konačni troškovi, a pred VIK-om kao i Gradom Kaštela te samim građanima nekoliko je godina intenzivnih radova u sklopu projekta aglomeracije Kaštela-Trogir, odobrenog od strane EU,  vrijednog 1,4 milijarde kuna

Kako je naglašeno, tim projektom vodoopskrbna mreža proširit će se na dodatnih 2.548 priključaka, nakon čega bi 99 posto građana Kaštela trebalo imati vodu iz slavina, a po završetku projekta Kaštela bi trebala imati oko 8.600 priključaka na kanalizacijski sustav, što je 97 posto domaćinstava.

Popis izgrađenih kolektora na kojima je građanima omogućeno spajanje na kanalizaciju pogledajte OVDJE


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij