hren
 

NATJEČAJ GOTOV ZA TRI DANA
Još su tri dana ostala do završetka natječaja, koji je Grad Kaštela raspisao za prijam u službu na radno mjesto referenta za uredsko poslovanje na određeno vrijeme od šest mjeseci, zbog privremenog povećanja opsega poslova.

Zainteresirani za sudjelovanje u natječaju moraju biti punoljetni hrvatski državljani, zdravstveno sposobni obavljati navedene poslove te imati završenu srednju stručnu spremu društvene struke, najmanje jednu godinu radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima, državni stručni ispit te poznati rad na računalu.
Uz prijavu na oglas  kandidati su dužni priložiti životopis i dokaze da udovoljavaju svim uvjetima, dok kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti i sve potrebne dokaze  o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.

Prijave na oglas s prilozima podnose se u zatvorenom obliku u roku od osam dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a to je u ovom slučaju 2. srpnja, na adresu Grad Kaštela, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, s naznakom: "Oglas za prijam u službu na radno mjesto Referent 1 za uredsko poslovanje - ne otvarati”, poštom ili neposredno u pisarnicu  Grada Kaštela.

Cijeli natječaj s dodatnim informacijama o uvjetima, dokazima i postupcima možete pogledati OVDJE.
Upute kandidatima možete vidjeti OVDJE.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij