hren
 

REDOVNO ISPITIVANJE KAKVOĆE MORA
Iako pojedini građani zadnjih dana upozoravaju na ulijevanje određenih nečistoća u more na pojedinim točkama duž Kaštelanskog zaljeva, očito se radi o lokacijama koje ne uvjetuju kakvoću mora na 11 službenih plaža na kojima se more u Kaštelima uzorkuje, jer je na većini plaža kakvoća mora i ovog tjedna ponijela oznaku izvrsno.

Prema nalazima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, izvrsna kakvoća mora bila je tako ovog tjedna na plažama Resnik, Gabine u Štafiliću, Đardin i  plaža hotela Palace u Starom, Miljenko i Dobrila, Šoulvy i Puntica u Lukšiću te Torac u Gomilici.
Plaža Baletna u Kambelovcu i Kamp u Gomilici dobile su ocjenu dobar, a najistočnija plaža u Kaštelima, plaža Gojača u Sućurcu ima ocjenu zadovoljavajuće.
Na ostalim plažama u Kaštelanskom zaljevu, koje se nalaze na splitskom, solinskom i trogirskom području, more je također uglavnom bilo izvrsne kakvoće, a ocjenu dobar dobila je samo mjesna plaža u Vranjicu.

Ispitivanje kakvoće mora u zadnja dva tjedna obavljeno je na 1008 lokacija duž hrvatske strane Jadrana, na kojima je 986 dobilo ocjenu za kakvoću mora izvrsno, njih 13 ima more dobre, a osam zadovoljavajuće kvalitete.
More je bilo nezadovoljavajuće kvalitete na jednoj plaži i to plaži kod Dječje bolnice na riječkoj Kantridi.


KOMENTARI: