hren
 

VEĆINOM MORE IZVRSNO
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u mjesecu svibnju započeli su s ispitivanjem kakvoće mora na službenim plažama u županiji, a uzorkovanje i ispitivanje obavljeno sredinom svibnja i početkom lipnja pokazalo je da je more u Kaštelima odgovarajuće kakvoće za kupanje.

Duž cijele hrvatske obale ispitivanja kakvoće mora za kupanje započelo se provoditi 15. svibnja, a svakih 15 dana more će se uzorkovati do 30. rujna i to na više od 900 točaka. U Kaštelima more se uzorkuje na jedanaest plaža, Gojača. Kamp, Torac, Baletna, Puntica, Šoulavy, Miljenko i Dobrila, Palace, Đardin, Gabine i Resnik.

Nakon uzorkovanja mora, provode se ispitivanja, a rezultati se javno objavljuju.
Ocjene kakvoće mogu biti izvrsno, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće, a ocjene se daju prema kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje i EU direktive o upravljanju kakvoćom vode za kupanje.
Prema navedenoj Uredbi ispituju se mikrobiološki pokazatelji koji se prate u moru i to crijevni enterokoki i Escherichia coli, a njihove granične vrijednosti propisane su zakonskim uredbama.
Isto tako prate se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljiva onečišćenja.
Gdje će se more uzorkovati na početku sezone kupanja određuje predstavničko tijelo svake županije.

Na ovogodišnjem prvom  ispitivanju, polovinom svibnja, plaža na Gojači imala je ocjenu zadovoljavajuće, dok su sve ostale plaže u Kaštelima imale ocjenu izvrsno. Drugo ispitivanje obavljeno početkom lipnja pokazalo je da je more na plaži Đardin bilo zadovoljavajuće, na Šoulavom dobro, a na svim ostalim plažama izvrsno.

Na prvom ovogodišnjem ispitivanju, od 1007 točaka na Jadranu, more je izvrsno bilo na njih 965 ili 95,83 posto, njih 23 ili 2, 28 posto ocjenjene su dobro, dok ih je 19, odnosno 1,89 posto bilo zadovoljavajuće kakvoće. Niti jedna plaža nije dobila ocjenu nezadovoljavajuće.

Drugo ispitivanje provedeno je na 986 točaka, od kojih je 95, odnosno 96,55 posto dobilo ocjenu izvrsno, na 21 plaži ili 2,13 posto more je bilo dobro, a na njih 13 ili 1,32 posto more je bilo zadovoljavajuće. Ni na ovom drugom ispitivanju nije bilo mora nezadovoljavajuće kakvoće.

Sljedeće uzorkovanje i ispitivanje kakvoće mora u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pa tako i u Kaštelima provest će se narednog tjedna.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij