hren

IZBORI ZA EU PARLAMENT
Ove nedjelje, 26. Svibnja, građani s pravom glasa u Hrvatskoj će birati svoje predstavnike u EU parlament. Odluku će moći donijeti između 31 stranačke i koalicijske liste te dvije neovisne liste te u skladu sa zakonskim uredbama dati i preferencijalni glas nekom od 396 kandidata.

Ususret izborima Županijsko izborno povjerenstvo donijelo je odluku o biračkim mjestima u Kaštelima, prema kojem će Kaštelani birati, prema adresi prebivališta, na jednom od 21 biračkog mjesta. U odnosu na ranije izbore došlo je do promjene u Kaštel Gomilici gdje je, prema novoj odluci, biračko mjesto broj 5 u  prostorima Vatrogasnog doma DVD-a Kaštel Gomilica.

Popis biračkih mjesta za područje Kaštela pogledajte u nastavku teksta…

Biračko mjesto broj 1 - Kaštel Sućurac, kino Sv. Juraj

KAŠTEL SUĆURAC: CESTA DR. FRANJE TUĐMANA, KAŠTEL SUĆURAC, PUT BRIŽINA, PUT RATCA, PUT TRSTENIKA, PUT UNČINA, ULICA GRMAJEVAC, ULICA KROZ BLATA, ULICA PLEMEŠĆINA, ULICA PRILAZ BLATU

Biračko mjesto broj 2 – Kaštel Sućurac, Mjesni odbor

KAŠTEL SUĆURAC: BRAN. OD TURAKA, BRIŽINE, KAŠTILAC, OBALA KRALJA TOMISLAVA, PETRINA ULICA, PUT GOJAČE, PUT KAVE, PUT KRUGA, PUTALJ, RAJKOVA ULICA, RIBARSKA ULICA, RIMSKI PUT, ŠETALIŠTE GOJAČA, TRG FRA BERNARDINA SOKOLA, TRG GOSPOJSKA ŠTRADA, TRG IVE ĐURĐEVIĆA, TRG PALIH ZA DOMOVINU, TRG PODVORJE, ULICA ANDRIJE GUALDA, ULICA AURELIJA DELMATA, ULICA DON IVANA ČULINA, ULICA DR. ANTE ALFIREVIĆA, ULICA FRANE JURČINOVIĆA, ULICA KNEZA TRPIMIRA, ULICA MATICE HRVATSKE, ULICA TOMISLAVA ANTUNOVIĆA, ULICA ŽRTAVA RATA

Biračko mjesto broj  3 – Kaštel Sućurac, osnovna škola Kneza Mislava

KAŠTEL SUĆURAC: CESTA PAPE IVANA PAVLA II, ČAVAL, DONATOVA ULICA, GORICE, MAŠOGRADSKA ULICA, NOVA ULICA, ORIŠAC, POTOK STRABEŽNIK, PUT BILIČINE LOKVE, PUT BUNARIĆA, PUT DOLJANA, PUT DRAGOČEVA, PUT DUGE NJIVE I, PUT DUGE NJIVE II, PUT GAJINA, PUT GORICE, PUT ISPOD MEJE, PUT KROZ ORIŠAC, PUT KRSTOLOVAČE, PUT KRTINA, PUT MEREBUJA, PUT MILJEVČICA, PUT OGRADE, PUT ORIŠCA, PUT PRIKO PLOČA, PUT SMOLJEVCA, PUT STEPENA, PUT STRABEŽNIKA, PUT STRAŽE, PUT STRINJE, PUT VELE MEJE, PUT VITRENICE, SOKOLANA, ULICA BRAĆE RADIĆ, ULICA BRASKA PECA, ULICA ČELINE, ULICA DON ANTE RUBIGNONIJA, ULICA DR. ANTONA KOVAČA, ULICA DR. ANTONA KOVAČA, ULICA HRVATSKOG NOGOMETNOG KLUBA JADRAN, ULICA HRVATSKOG PROLJEĆA, ULICA KACETINE STINICE, ULICA LEDINE, ULICA ORJE, ULICA PODLUKOVO, ULICA SELA, ULICA SUSTIPAN, ULICA TAMUNIĆ, ULICA UZ TRAKU, ULICA VICE JERČIĆA, ULICA VUKOVARSKIH HEROJA, ULICA ZRINSKO-FRANKOPANSKA, VRILA, ZAGORSKA ULICA

Biračko mjesto broj  4 – Kaštel Sućurac –  udruga Putalj (stara škola)

KAŠTEL SUĆURAC: BABIČIN PUT, GOSPIN PUT, KOD ŽELJEZNIČKE STANICE, PUT GLAVICE, PUT GROBLJA, PUT KOZJAKA, PUT POTOKA, PUT STARINA, PUTALJSKI PUT, ULICA BRASKI DOLAC, ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA, ULICA KANAP, ULICA LAŽANE, ULICA SUVAČA, ŽUVANČEVA ULICA

Biračko mjesto broj 5 – Kaštel Gomilica, Vatrogasni dom

KAŠTEL GOMILICA: BRIŽINE, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA, DOLAC, GAJI, GOMILIŠKI KAŠTILAC, KAŠTEL GOMILICA, KREŠIMIROVA, KUPALIŠNI PRILAZ, OBALA KRALJA TOMISLAVA, OPATIČIN TRG, PRILAZ GIRIČIĆ, PRIMORSKA ULICA, PUT KUPALIŠTA, PUT VODOVODA, ULICA  FRA FULGENCIJA BAKOTIĆA, ULICA EUGENA KUMIČIĆA, ULICA EUGENA KVATERNIKA, ULICA HRVATSKIH KNEZOVA, ULICA KARLA BAKOTIĆA, ULICA KNEZA BRANIMIRA, ULICA STJEPANA RADIĆA, VUKOVARSKA, ZADRUGARSKA

Biračko mjesto broj 6 – Kaštel Gomilica, ŠC GOŠK

KAŠTEL GOMILICA: BRUNAVE, CESTA PAPE IVANA PAVLA II, KRTINE, MAGISTRALA PAPE IVANA PAVLA II, MARIBORSKA, MEJAŠI, MIJANOVICA, MILINKOVO, OSJEČKA ULICA, PODLUKOVO, PODMEJE, POLJSKI PUT, PRIOVO, PRIVINE, PUT GROBLJA, PUT KAVE, PUT KOLUDRA, PUT KOZJAKA, PUT LISIČINA, ULICA AUGUSTA ŠENOE, ULICA BLAŽENOG DR. IVANA MERTZA, ULICA BRUNA BUŠIĆA, ULICA FRA ANTE PAVLOVA, ULICA FRA ŽARKA CAREVA, ULICA FRANA KRSTE FRANKOPANA, ULICA KNEZA DOMAGOJA, ULICA KRALJICE JELENE, ULICA MILA GORA, ULICA STINICE, UZ MAGISTRALU, ZAMRĆE

Biračko mjesto broj 7 – Kaštel Gomilica. ŠC GOŠK

KAŠTEL GOMILICA: MOSORSKA ULICA, PLEMENSKO, PODSTINICE, ULICA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, ULICA FRA FULGENCIJA CAREVA, ULICA MARKA MARULIĆA, ULICA PETRA ZRINSKOG, VINKOVAČKA ULICA

Biračko mjesto broj  8 – Kaštel Kambelovac, Bratska kuća, brce

KAŠTEL KAMBELOVAC: CAMBIJEV TRG, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA, KAŠTEL KAMBELOVAC, MALI STUPI, MAROČINE, OBALA KRALJA TOMISLAVA, PERKOVA ULICA, POLANTANA, PUT SV. MIHOVILA, TEŽAČKI PUT, TRG BRCE KAMBELOVSKO, TRG DIDIĆA, TRG DRAGANA BRITVIĆA, ULICA DON JOSIPA BEDALOVA, ULICA DON KAŽIMIRA SINOVČIĆA, ULICA DON KLEMENTA TADINA, KAMBELOVSKOG ŽUPNIKA, ULICA DON PAVE BRITVIĆA, KAMBELOVSKOG ŽUPNIKA, ULICA DR. FRANE FRANIĆA, BISKUPA, ULICA FRA FRANE KAMENJARINA, ULICA SV. MARTINA, BISKUPA

Biračko mjesto broj  9 – Kaštel Kambelovac, Bratska kuća, brce

KAŠTEL KAMBELOVAC: CESTA PAPE IVANA PAVLA II, GRABOVICA, LALIN I, LALIN II., MANDRAČ, NAKIDE, PRIDILO, PUČKI KAŠTEL, PUT BUTIRIĆA, PUT ČIGULICE, PUT LISIČIN, PUT POD KNJEŽAK, PUT PODVORNICE, PUT RAKOVIĆA, PUT SELIŠĆA, PUT SMOKOVIKA, PUT SMOKVICE, PUT SV. ANTE PADOVANSKOG, PUT TOPOLA, PUT VICE DUDANOV, PUT VODOVODA, RIBARSKI PRILAZ, RIBARSKI PROLAZ, SIBOVICA, TIKVARIN, ULICA DON FRANE BEGE, ULICA DON MATE KALEBA, ULICA GOSPE NA KRUGU, ULICA GOSPE OD ANĐELA, ULICA KUMBATOVA, ULICA PAVLA RADIĆA, ULICA PLANIĆE, ULICA UZ PRUGU, UZ MAGISTRALU

Biračko mjesto broj  10 – Kaštel Kambelovac, udruga Lažani, brce

KAŠTEL KAMBELOVAC: KARLOVO, LAPOTIĆI, PUT KRUŠEVIKA, RIBOLA, ULICA KRALJA KREŠIMIR

Biračko mjesto broj  11 – Kaštel Lukšić, osnovna škola Ostrog

KAŠTEL LUKŠIĆ: BARDEJOVSKA ULICA,SLOVAČKOG GRADA PRIJATELJA, CESTA PAPE IVANA PAVLA II, IVE BURIĆA, K. LUKŠIĆ - MAGISTRALA, KROZ VLAKE, MAJUNI, PUT BORUČA, PUT GLAVICE, PUT GOSPE OD DRAČIN, PUT GROBLJA, PUT SV. ANTE PADOVANSKOG, PUT VLAČINA, SIBOVICA, SINOKOŠE, ULICA BARTULA MATIJACE, ULICA DON PETRA KATUNARIĆA, ULICA DR. VJEKOSLAVA OMAŠIĆA, ULICA MARKA KAŽOTIĆA, ULICA O. DR. ANĐELKA RABADANA, PROVINCIJALA DOMINIKANACA, ULICA O. DR. ČESLAVA NOVAKA,DOMINIKANCA, ULICA O. VJEKOSLAVA MATIJACE, ULICA PAPE IVANA PAVLA II, ULICA SV. ROKA, ULICA SVIH SVETIH, VELE MEJE, VEŽAROVICE

Biračko mjesto broj  12 – Kaštel Lukšić. Osnovna pkola Ostrog

KAŠTEL LUKŠIĆ: KAŠTELINE, KOMJATE, MURTINICA, OBROV, PUT SV. LOVRE OD OSTROGA, STUPI, ULICA DR. JOSIPA OMAŠIĆA

Biračko mjesto broj   13 – Kaštel Lukšić, dvorac Vitturi

KAŠTEL LUKŠIĆ: ANTE SAVINA, BRAIDE, BRANIMIROVA, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA, GOSTINJSKA ULICA, KAŠTEL LUKŠIĆ, LINDLARSKA ULICA,NJEMAČKOG GRADA PRIJATELJA, LUŠIŠKO BRCE, MAJURINA, MALA MORA, NA POTOKU, OBALA KRALJA TOMISLAVA, PRIDILO, PRILAZ FRANE ĆIPINA, PRIMOŠTENSKA ULICA, PUT BLATA, PUT KAVALA, PUT ŠUŠNJARA, RUŠINAC, ŠETALIŠTE MILJENKA I DOBRILE, ŠTRADA, TURISTIČKA, ULICA ARNIRA KLAIĆA, ULICA BARTULA RODINA, UČITELJA, ULICA DON IVANA MATIJACE, LUKŠIĆKOG ŽUPNIKA, ULICA DR. ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREBAČKOG NADBISKUPA I KARDINALA, ULICA DR. HENRIKA ŠULAVYJA, ULICA HRADEC KRALOVE, ČEŠKOG GRADA PRIJATELJA, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA, ULICA JANKA RODIN, ULICA JEROLIMA I NIKOLE VITTURI, UTEMELJITELJA LUKŠIĆA, ULICA KRALJA PETRA SVAČIĆA, ULICA O. DR. BONAVENTURE BURIĆA, PROVINCIJALA FRANJEVACA, ULICA O. HERMANA ANDROMAKA, DOMINIKANCA, ULICA O. JORDANA VICULINA, UZ SV. IVANA

Biračko mjesto broj 14 – Kaštel Stari, osnovna škola Filipa Lukasa

KAŠTEL STARI: BARANJSKA ULICA, BOJIŠĆE, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA, CESTA PAPE IVANA PAVLA II. 1-999 (NEPARNI), DINARSKA ULICA, ĐAKOVAČKA ULICA, ILOČKA ULICA, KAŠTEL STARI, KAŠTEL STARI - MAGISTRALA 1-999 (NEPARNI), LEĆEVAČKA ULICA, MASLINARSKA ULICA, MOSEĆKA ULICA, NINSKA ULICA, POŽEŠKA ULICA, PUT BANOVINE, SLAVONSKA ULICA, ULICA 141. BRIGADE, ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE, ULICA BANA JELAČIĆA, ULICA BISKUPA PAVLA ŽANIĆA, ULICA BRUNE BUŠIĆA, ULICA KRALJA PETRA SVAČIĆA, ULICA LJUDEVITA GAJA, ULICA MARINA STUDINA, ULICA SV. NIKOLE TAVELIĆA, VALPOVAČKA ULICA, ŽUPANJSKA ULICA

Biračko mjesto broj  15 – Kaštel Stari, Vatrogasni dom

KAŠTEL STARI: DUBROVAČKA ULICA, FULEŽINA, JAVORSKA, KAMBEROVO ŠETALIŠTE, OBALA KRALJA TOMISLAVA, K.STARI, OMIŠKA ULICA, PUT BLATA, PUT ŠTALIJA, SOLINSKA ULICA, ŠIBENSKA ULICA, TRG BRCE K.STARI, ULICA ANDRIJE HEBRANGA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA, ULICA BARTULA KAŠIĆA, ISUSOVCA, ULICA BIRANJ, ULICA DON FRANE IVASOVIĆA, ULICA FRA ANTE BENUTIĆA, ULICA FRA IVE PERANA, ULICA GRGURA NINSKOG, ULICA HRVATSKIH DOMOLJUBA, ULICA IVANA BARIŠINA, ULICA IVANA DANILA, ULICA IVANA JURASA, ULICA KATARINE ZRINSKE, ULICA KNEZA VIŠESLAVA, ULICA KORIOLANA ĆIPIKA, ULICA KRALJICE MIRA, ULICA LELIJA ĆIPIKA, ULICA NADBISKUPA GRGURA JOSIPA SCOTIJA, ULICA SV. FELICIJA, VUKOVARSKA ULICA, ZADARSKA ULICA

Biračko mjesto broj 16  - Kaštel Stari, mjesni odbor Radun

KAŠTEL STARI: BRAGADINOVA ULICA, CESTA PAPE IVANA PAVLA II. 0-996 (PARNI), GOMILE, GOSTURAČE I., GOSTURAČE II., IZVOR RADUNA, KAŠTEL STARI - MAGISTRALA 0-998 (PARNI), KLJUČANICE, LEDINE, OGRADE, PISKE, POVIŠE MAGISTRALE, PUT GOSPE STOMORIJE, PUT KLJUČANICA, PUT KOLOVRATA, PUT MALAČKE, PUT MARCELINA, PUT SMOKVINCA, PUT ŠUŠNJARA, RADUN, SADINE, SV. JURJA, TOLANAC, ULICA ANTE KUŽIĆA, ULICA GARDIJSKIH BRIGADA, ULICA KRALJICE MUČENIKA, ULICA SVIH SVETIH, VELE NJIVE, VINARSKA ULICA, VLAŠKA ULICA, VODENI PUT, ZAGORSKI PUT, ŽELJEZNIČKA STANICA, ŽELJEZNIČKA ULICA

Biračko mjesto broj 17 – Kaštel Novi, gimnazija

KAŠTEL NOVI: BAŽALOVICA I, BAŽALOVICA II, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA, KAŠTEL NOVI, MAGISTRALA PAPE IVANA PAVLA II. 1-999 (NEPARNI), METOVA ULICA, POLIĆEVA ULICA, PUT BLATA, PUT JAVORJA, PUT UMCA, SEBASTIJANOVA ULICA, ŠANTINA POLJANA, ŠANTINA ULICA, ULICA ANTE BERETINA, ULICA BISKUPA PAVLA ŽANIĆA, ULICA DON BARE POPARIĆA, ULICA DON FRANE BULIĆA, ULICA DON IVE JURČEVA, ULICA DON MATE GRGINA, ULICA DON PETRA ZANETE, ULICA GAJE RADUNIĆA, ULICA GRADA ZAPREŠIĆA, ULICA HRVATSKOG BRANITELJA, ULICA IVANA BERKETA, ULICA LUKE BOTIĆA, ULICA MARINA STUDINA, ULICA NARODNOG PREPORODA, ULICA STAROG ANTONA, ULICA VLADIMIRA STUDE, USKA ULICA, USKOČKA ULICA, UZ VRTLE, VODOVODNA ULICA

Biračko mjesto broj 18 – Kaštel Novi, gimnazija

KAŠTEL NOVI: BAGULOVA ULICA, BLAŽEVA ULICA, BRATIMSKA ULICA, BRCE, DEANKOVIĆEVA ULICA, GLAVARSKA ULICA, GRGINOVA ULICA, MATICE HRVATSKE, OBALA KRALJA TOMISLAVA, POLINOVAC, PONIKVICE, PUT BUDOŽIĆA, PUT DUMARŠĆINE, PUT PONIKVICA, PUT SV. JOSIPA, PUT ZAGORACA, ŠKABRNJSKA ULICA, TEŽAČKA ULICA, ULICA DON IVANA VULETINA, ULICA GRGURA NINSKOG, ULICA JAKOVA VULETINA-JAKINA, ULICA KARDINALA FRANJE KUHARIĆA, ULICA KNEZA MISLAVA, ULICA MATICE HRVATSKE A, ULICA MILIVOJA KOLUDROVIĆA, ULICA NIKOLE ZRINSKOGA, ULICA NOVSKIH TEŽAKA, ULICA PAVE METLIČIĆA, ULICA SV. PETRA OD KLOBUČCA, ULICA VICKA CVITIĆA, ULICA VINKE ARANZE, ULICA ŽRTAVA RATA, VELIKA ŠTRADA, VINOGRADSKA ULICA, ZVONIMIROVA ULICA

Biračko mjesto broj  19 – kaštel Novi, mjesni odbor Rudine

KAŠTEL NOVI: BUFALINE I, BUFALINE II, BUFALINE III., BUFALINE IV., BUFALINE V., CRNOČI I., CRNOČI II., CRNOČI III., CRNOČI IV., CRNOČI V., CRNOČI VI., CRNOČI VII., CRNOĆI VIII., GOSPIN PUT, KAŠTEL NOVI - CRNAĆI, KAŠTEL NOVI - OGRADE, KAŠTEL NOVI - RIČIVICA, KAŠTEL NOVI - RUDINE, KAŠTEL NOVI - TREĆANICA, KAŠTEL NOVI - ŽABICE, KIJEVSKI PUT, MAGISTRALA PAPE IVANA PAVLA II. 0-998 (PARNI), MATOŠEVA ULICA, NOVSKIH GAJINA, PUT BIJAĆA, PUT BLEBETOVCA, PUT BOŽJAKOVINA, PUT BRISTA, PUT GOSPE STOMORIJE, PUT GRIŽE, PUT JURČEVIH POLJA, PUT KRIŽA, PUT MIRA, PUT NOVSKIH GAJINA, PUT POPARIĆEVA TORA, PUT RIČIVICE, PUT SADINA, PUT SV. JURJA, PUT TREĆANICE, PUT VLAKA, PUT ŽABIC, RUDINE, SADINE, ULICA BOŽIDARA ŠANTIĆA, ULICA DON MATE ŠANTIĆA, ULICA FRA ANTUNA PISTURIĆA, ULICA SV. LEOPOLDA MANDIĆA, ULICA SV. PETRA, ULICA TINA UJEVIĆA, ULICA VATROSLAVA LISINSKOG, VRUĆINE I, VRUĆINE II, VRUĆINE III, ŽABICE, ŽELJEZNIČKI PUT

Biračko mjesto broj  20 – Kaštel Štafilić, srednja škola Braća Radić

KAŠTEL ŠTAFILIĆ: BILE, BRAĆE KLIŠMANIĆ, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA, CESTA PAPE IVANA PAVLA II., CESTA PLANO, IGRIŠĆE, KAŠTEL ŠTAFILIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ - SADINE, KLIŠKA ULICA, LEPINSKI PUT, NOVO NASELJE, PLANO, PUT BIJAĆA, PUT GROBLJA, PUT NJIVA, PUT NJIVA SV. PETRA, PUT SV. LUCIJE, PUT SV. MARTE, PUT TREĆANICE, PUT UMCA, PUT ZAGORACA, SANTINA POLJANA, SPLITSKA ULICA, ŠIBENSKA, TADINAC, ULICA KNEZA MISLAVA, ULICA ŠTAFILIČKIH TEŽAKA, ULICA TINA UJEVIĆA, USKA ULICA

Biračko mjesto broj  21 – Kaštel Štafilić, srednja škola Braća Radić

KAŠTEL ŠTAFILIĆ: BANOVSKI PUT, BIJAĆKA ULICA, BILINSKI PUT, BRIŽINE, CRVENA ZEMLJA, ĆURKOVA ULICA, DRINOVIĆEVA ULICA, GABINE, IVE ČIPIKA, JADRANSKA ULICA, JAVORSKA ULICA, JAVORSKI PUT, KLIŠMANIĆEVA ULICA, KOKOLOVA ULICA, KOLUDROVAC, KRATKA ULICA, LOKVICE, MORNARSKA, NEHAJ, NEHAJSKI PUT, OBALA KRALJA TOMISLAVA K.ŠTAFILIĆ, PIŠĆINE, POPARIĆEVA ULICA, POTOČNICA, PUT DIVULJA, PUT MASTRINKE, PUT POLJOPRIVREDNIKA, PUT RESNIKA, PUT STOMRATA, ROTONDOVA ULICA, TURISTIČKA ULICA, ULICA AUGUSTINA CASOTTIJA, ULICA BRAĆE LODI, ULICA BRAĆE POPIĆ, ULICA FRA PAVLA MELADE, ULICA IVANA KUMBATA, ULICA IVANA MORNARA, ULICA JANKA PERE, ULICA MATE RADELJKOVIĆA, ULICA MIJE GUNJALA, ULICA PETRA FERRE, ULICA SENJSKIH USKOKA, ULICA STIPE PENSE, ULICA STJEPANA ŠTAFILEJA, ULICA VLADE ŠIMERE, VUJINOVA ULICA


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij