hren
 

USPOMENA NA DOBROGA FRATRA IZ KAŠTEL GOMILICE
Inicijativom kruševskog župnika fra Ivana Nimca, ovih dana u Kruševu je osvanuo prekrasan kip fra Ante Pavlova, kojeg će na blagdan sv. Jurja, zaštitnika župe Kruševo blagosloviti umirovljeni vojni biskup msgr. Juraj Jezerinac.

Lik fra Ante Pavlova visok je 220 cm, a izradio ga je mladi akademski umjetnik Maroje Batić. Prikazuje fratra koji u svojim rukama nudi vodu za piće. Djelo je odliveno u ljevaonici ,,Ujević“ u Zagrebu.
Fra Ante Pavlov bio je kruševski župnik od 1933. do 1944. godine. Rođen je 1905. u Kaštel Gomilici. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju, a teološki studij na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj. U Franjevački je red stupio 1922. na Visovcu, a za svećenika je zaređen 1928. godine.

Nakon nekoliko godina pastoralnog rada u raznim župama, godine 1933. imenovan je župnikom u Kruševu. Bio je veoma poduzetan svećenik pa je, između ostaloga, organizirao gradnju vodovoda u Kruševu, od izvora Osojnice na brdu Orljaku do sredine sela. Tom se vodom Kruševljani i danas služe.

Svečanost blagoslova kipa na blagdan sv. Jurja, u utorak, 23. travnja započinje u 10,30 sati.


KOMENTARI: