hren
 

RASPORED DOSTAVE
- Zbog veće količine kiše, parametri zamućenja pitke vode s izvora Jadra, povišeni su u odnosu na propisane vrijednosti te je i dalje na snazi preporuka o prokuhavanju vode za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju – današnja je obavijet iz Vodovoda i kanalizacije.

- Analize s terena pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, svi fizikalno - kemijski parametri su sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17, te očekujemo, kako će svi mikrobiološki pokazatelji koji su u izradi biti također sukladni označenom Pravilniku 125/17, što ukazuje kako je voda kemijski i mikrobiološki ispravna za piće, no za malu djecu, starije i imuno insuficijentne osobe, prema preporuci  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo savjetujemo preventivne mjere prokuhavanja – obrazloženje je iz VIK-a, odakle naglašavaju da će situaciju u vodoopskrbnom sustavu i dalje redovno pratiti.

Zbog zamućenosti vode i povišenih parametara VIK će i tijekom utorka osiguravati pitku vodu za Split i njegovu okolicu.

Raspored dostave pitke vode u vodospremnicima za Kaštela
Transporter s vodospremnikom od 1000 l vode:

Kaštel Sućurac / autobusna stanica                    11:00 - 11:30
Kaštel Gomilica / autobusna stanica ispod crkve       11:30 - 12:00
Kaštela Kambelovac /ispod Ribole                      12:00 - 12:30
Kaštel Lukšić / autobusna stanica ispod škole         12:30 - 13:00
Kaštel Stari / autobusna stanica  iznad vatrogasaca   13:00 - 13:30
Kaštel Novi / autobusna stanica                       13:30 - 14:00
Kaštela Štafilić / autobusna stanica                  14:00 - 14:30


KOMENTARI: