hren
 

S obzirom na veću količinu kiše koja je pala s četvrtaka na petak i uzrokovala zamućenje na izvoru rijeke Jadro koja pitkom vodom napaja šire područje grada Splita, za današnji dan, ViK – Split putem autocisterni i vodospremnika osigurat će dostavu vode za korisnike koji se napajaju vodom iz izvorišta rijeke Jadro prema slijedećem rasporedu….

Područje Kaštela - Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode:

-Kaštel Sućurac / autobusna stanica  11:00 - 11:30

-Kaštel Gomilica / autobusna stanica ispod crkve 11:30 - 12:00

-Kaštela Kambelovac / ispod Ribole  12:00 - 12:30

-Kaštel Lukšić / autobusna stanica ispod škole 12:30 - 13:00

-Kaštel Stari / autobusna stanica  iznad vatrogasaca 13:00 - 13:30

-Kaštel Novi / autobusna stanica  13:30 - 14:00

-Kaštela Štafilić / autobusna stanica 14:00 - 14:30


KOMENTARI: