hren
 

Općina Klis u namjeri formiranja i stavljanja u funkciju interpretacijskog i izložbeno¬prezentacijskog prodajnog prostora sa suvenirnicom, poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s područja županije, na iskaz interesa za izlaganje i prodaju svojih proizvoda.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:
1.tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala i biti odraz tradicije. Dalje, mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn (npr. kukičana odjeća, nakit s tradicionalnim elementima, kravate, marame s tradicionalnim motivima, hrvatskim pleterom i slično), lavanda, sapun i sl.
2.suvremeni i uporabni suveniri – majice, kape, bedževi, privjesci, magneti, igračke, razglednice, knjige, nakit, šalice i sl.)
3.umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom.

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi). Uz ispunjenu prijavnicu,kandidati moraju dostaviti dokaz o urednoj registraciji pravne osobe (za obavljanje djelatnosti), uzorak suvenira s deklaracijom i specifikaciju proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom.

Za odabir suvenira za daljnju prodaju bit će imenovana stručna komisija koju će činiti djelatnici Općine Klis.

Javni poziv je otvoren od 27. ožujka do 11. travnja 2019. Godine, a prijavnica s potrebnim dokumentima dostavlja se na adresu:
Općina Klis,
Iza grada 2,
21231 Klis,
s naznakom „Prijava za izbor suvenira za 2019.”

Slanje prijave nije garancija za sklapanje ugovora. Svi kandidati bit će pisano obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

Prijavnicu možete preuzeti OVDJE.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij