hren
 

ČIJI JE INTERS U PITANJU
Uklanjanje čempresa od strane Grada, sa starog groblja u centru Kaštel Gomilice i dalje uznemirava duhove i to ne onih koji na tom groblju imaju posljednje počivalište, već duhove dijela građana, a o toj temi s priopćenjem se javnosti obratio i kaštelanski SDP.

Njihovo priopćenje u cijelosti donosimo u nastavku…

- Potaknuti činjenicom da se zadnjih nekoliko godina u Kaštelima uništavaju stabla bez ikakvoga plana, projekta ili stručnog mišljenja, a da na sve ne reagiraju brojne udruge koje se bave zaštitom prirode, nego samo pojedini građani, donosimo ovo priopćenje.
Rušenje starih stabala čempresa i devastacija zaštićenog groblja kod crkvice Sv. Kuzme i Damjana u Kaštel Gomilici posljednji je vandalski čin u režiji Vlastitog pogona. Podsjećamo da je spomenuta lokacija zaštićena kao kulturno dobro i klasificirana kao sakralna graditeljska baština te da je i za najmanji zahvat u prostoru na takvoj lokaciji potrebna suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela, koju Vlastiti pogon u konkretnom slučaju nije ishodio.
Kao i mnogo puta do sada razlog za sječu stabala je uvijek isti: „Stabla su prerasla prostor, posadit ćemo nova, ljepša i starija koja će oplemeniti prostor.“
Podsjećamo da se kroz proteklih nekoliko godina na sličan način opravdavala nakaradna sječa stabala, primjerice, u Dudanovom putu u Kaštel Kambelovcu ili sječa starih tamarisa na obali u Kaštel Štafiliću.

Stoga, koristimo ovu priliku da gradonačelniku Grada Kaštela postavimo nekoliko pitanja.
Kada će Grad izraditi evidenciju posječenih i posađenih stabala? Je li upoznat s metodama rada Vlastitog pogona i je li postojalo ikakvo stručno mišljenje koje opravdava ovakav zahvat? Obavljaju li se ovakvi zahvati sukladno utvrđenim planovima i potrebama zaštite i sigurnosti, jesu li uslijedili nakon zahtjeva institucija, udruga, mjesnih odbora i samih građana ili se oni obavljaju po prohtjevima onih kojima je to u privatnom interesu?
Nadamo se da se i ovaj put radilo o općem interesu, a ne o interesu pojedinaca te završno ističemo da kaštelanski borovi, čempresi, palme, tamarisi i murve nisu vlasništvo Vlastitog pogona, već su kaštelanski i s obzirom na to imamo pravo znati zašto, i u čijem interesu se isti već godinama uništavaju- stoji u SDP-ovom priopćenju kojeg je potpisao tajnik Filip Plećaš.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij