hren

PROČITAJTE TKO JE SVE DUŽAN PODNIJETI POREZNU PRIJAVU
S prvim danima veljače za mnoge kreće nevoza oko prikupljanja dokumentacije potrebne za prijavu poreza na dohodak kao i raspitivanje trebaju li podnijeti prijavu te mogu li ostvariti povrat poreza po nekoj osnovi ili ih čeka još jedan trošak kojeg bi najrađe izbjegli, ako ikako mogu. Iako je Porezna uprava posljednjih godina mnogima „olakšala život“ novim načinom obrade prijava, odnosno posebnim postupkom, s druge strane znatno je produžila rok isplate povrata novca onima koji na njega imaju pravo.

Postupak obračuna godišnje porezne obveze nije se promjenio u odnosu na prošlu godinu, s obzirom na to da se novine koje nam je donijela posljednja porezna reforma primjenjuju tek od 1. siječnja ove godine, što znači da ni dalje kao uzdržavane članove obitelji ne možete računati punice, svekrve, unuke, bake.. kao što je to ranije bio slučaj, osim ako ste imenovani njihovim skrbnicima.

Poreznu prijavu ne morate podnijeti ako ste ostvarili dohodak od nesamostalnog rada (plaće, mirovine, honorari) ili drugi dohodak koji se ne smatra konačnim (autorski honorar, prihod od rada po ugovoru o djelu)  jer će u tom slučaju Porezna uprava u posebnom postupku na osnovi evidencija i podataka kojima raspolaže utvrditi ostvareni godišnji dohodak  te utvrditi eventualnu razliku za uplatu ili povrat.

Prijavu su dužni podnijeti oni koji obavljaju samostalnu djelatnost(obrtnici, slobodna zanimanja i svi ostali  koji utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga), pomoraci zaposleni kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi kao i oni od kojih Porezna uprava zatraži da naknadno plate porez na dohodak ako su ostvarili primjericeako su ostvarili dohodak od rada ili kapitala u inozemstvu, a nisu to prijavili. Prijave poreza, pak, izuzeti su oni koji obavljaju paušalnu samostalnu djelatnost.

U poreznoj prijavi, odnosno Obrascu DOH,  iskazuju se svi ostvareni oporezivi dohoci osim onih koji prema posebnim propisima ili međunarodnim ugovorima ne podliježu oporezivanju ili se smatraju konačnim, odnosno za njih je plaćen konačni  porez tijekom godine.  Pod konačnim dohocima, koji ne ulaze u poreznu prijavu, smatraju se primici od imovine i imovinskih prava, poput najma, kapitala (kamate i dividende), osiguranja kao i primici od drugog dohotka po osnovi kapitalne dobiti i povrata doprinosa.

Godišnju poreznu osnovicu poreza na dohodak čini ukupan iznos dohodaka od rada, umanjen za osobni odbitak, pa se u posebnom postupku zbrajaju ostvarene plaće u prošloj godini, ali i svi ostvareni primici temeljem drugog dohotka koji nisu konačni, kao što su autorska djela, ugovori o djelu i tome slično. Ako zbroj poreznih osnovica svih navedenih primitaka prijeđe iznos od 210 tisuća kuna, razlika iznad toga iznosa oporezuje se stopom od 36 posto.

Povrat poreza možete ostvariti ako djelomično ili u potpunosti niste iskoristili osnovni osobni odbitak koji iznosi 3800 kuna mjesečno, pa se u tom slučaju porezna osnovica smanjuje se za dio osnovnog poreznog odbitka koji nije iskorišten tijekom godine, ali i ako niste iskoristili neku o olakšica na koju ste imali pravo. Primjerice povećanje osobnog odbitka ako niste prijavili udržavanu osobu.

No ako ste prijavili uzdržavanog člana obitelji, a Porezna utvrdi da je on ostvario godišnje prihode iznad dopuštene granice od 15 tisuća kuna, možete očekivati plaćanje dodatnog poreza, baš kao i ako ste  ostvarili honorare koji se oporezuju po stopi od 36 posto, a onaj za koga ste posao odradili je porez platio po nižoj stopi.

U slučaju da tijekom godine niste iskoristili neko od prava koje vam omogućuje smanjenje porezne osnovice, do kraja veljače možete Poreznoj upravi podnijeti  popunjeni Obrazac ZPP-DOH za priznavanje prava u posebnom postupku, a uz njega ste dakako dužni priložiti vjerodostojne isprave kojim dokazujete to pravo (rodni list, vjenčani list..), baš kao i ako želite preraspodijeliti dio osobnog odbitka za udržavane članove obitelji ili djecu. Također, naknadno možete tražiti uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu.

Porezna uprava do 30. lipnja obvezna je poslati vam privremeno porezno rješenje u slučaju kada utvrdi dug ili preplatu poreza, na koje se možete žaliti do 1. kolovoza ukoliko smatrate da poreznici nisu raspolagali ispravnim podacima o ostvarenom dohotku ili nisu priznali neku poreznu olakšicu na koju imate pravo. No samo u slučaju ako ste na vrijeme, točnije do kraja veljače, podnijeli zahtjev za priznavanje tog prava, u protivnom poreznici vaš prigovor neće uvažiti.

Žalba odgađa obvezu plaćanja poreza, a Porezna uprava dužna je u roku od mjesec dana donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora. Na rješenje kojim vam je odbijen prigovor možete se žaliti drugostupanjskom poreznom tijelu u roku od 30 dana, ali ta žalba ne odgađa obvezu plaćanja razrezanog poreza.

Ako vam je konačnim rješenjem utvrđeno pravo na povrat poreza, obračunati iznos Porezna uprava će uplatiti na vaš račun u banci ili dostavom isplatnice na kućnu adresu, a prve uplate povrata poreza i ove godine očekuju se sredinom kolovoza. Spadate li pak u one „sretnike“ kojima je utvrđena obveza plaćanja razlike poreza, dužni ste je podmiriti u roku od 15 dana od preuzimanja rješenja jer država vama može dugovati, ali vi njoj ne...   


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij