hren
 

DANAŠNJE ROČIŠTE JE ODGOĐENO, A NOVO JE ZAKAZANO ZA POČETAK PROLJEĆA
Na Upravnom sudu u Splitu održano je ročište na kojem se očekivala odluka o tome hoće li se poništiti rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike iz lipnja 2017. godine po kojem za izmijenjeni zahvat izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici nije potrebno provesti Studiju utjecaja na okoliš. Međutim, ročište je odgođeno za početak travnja dok se stranke u postupku ne očituju o podnesku kojeg je uputio Marko Jurković,  odvjetnik Općine Unešić i Kriznog eko kaštelanskog stožera, koji su s Udrugom Sunce podnijeli tužbu Upravnom sudu. 

- U  podnesku koji je po nama pravovremeno predan priložena je određena dokumentacija koja ukazuje na određene nepravilnosti u postupku koji je prethodio ovom sporu. Posebno je naglašeno da elaborat nije sačinjen sukladno zakonu i pravilniku. Agencija za zaštitu okoliša je pravovremeno u 2016. godini uputila na dopunu elaborata, određena dopuna je sačinjena, ali ne isključivo po uputi. Naš stav je da javnost nije uopće obaviještena na način na koji je to bilo potrebno - kazao je Jurković. 

Na današnjem ročištu se kao sporna činjenica pokazao kapacitet postrojenja. Ekološke udruge smatraju kako je ta činjenica pogrešno utvrđena te je navedeno smanjenje s oko 180.000 tona otpada na 110.000 tona, ali uz pretpostavku da će jedinice lokalne samouprave ispoštovati zakonsku obavezu o 60 posto odvojeno prikupljenog otpada.

- Činjenica kapaciteta postrojenja nije utvrđena na način na koji je trebala biti. S obzirom na to da to nije utvrđeno kako treba, odluka o tome ide li ovaj postupak u ozbiljniju procjenu sa Studijom utjecaja na okoliš ili se ova izmjena zaustavlja, nije mogla biti donesena.  Kapacitet postrojenja je jedan od parametara o kojima se odlučivalo, a po nama je pogrešno odlučeno. Konkretno, ako se utvrdi da smo mi u pravu, postupak se vraća na ponovno odlučivanje i procjenjivanje. Ako sud kaže da je bilo potrebno ići u Studiju utjecaja na okoliš i ako procjena pokaže, na primjer, da je zahvat nepovoljan za okoliš, cijela lokacijska može pasti i sama izgradnja Centra u ovakvom predloženom obliku - kazala je Ivana Krstulović Baković, pravnica Udruge Sunce.

Vlatka Lucijanić Justić, privremena upraviteljica RCGO Lećevica, objasnila je da je kapacitet Centra izračunat i da je ona količina otpada koja će dolaziti u Centar posljedica aktivnosti koje se provode na razini jedinica lokalne samouprave.

- One imaju obvezu sukladno zakonu 60 posto otpada odvojeno prikupljati i u tu se svrhu sada nabavlja silna količina posuda, kamiona, rade se reciklažna dvorišta, ugovaraju se kompostane i to su sve mjere koje se provode na razini gradova i općina da bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada. Ako odvojite 60 posto otpada, a gdje ćete s preostalih 40 posto?! Mora postojati mjesto gdje će se taj otpad obraditi. Iz njega se moraju izvaditi sve  sirovine koje mogu poslužiti za materijalnu ili energetsku oporabu. Problem je što je u našem elaboratu sve detaljno obrazloženo, oni ne znaju čitati, ne razumiju ili namjerno izvrću činjenice. Ne znam što bismo još  mogli priložiti tome na koji smo način izračunali naš kapacitet Centra. Smatram da će presuda biti donesena u skladu s postupkom koji je proveden, a smatramo da je procedura provedena kako treba. Moramo vidjeti kakva će biti presuda - komentirala je Lucijanić Justić.

Izvor: Dalmatinskiportal.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij