hren

VRIJEDNE PARCELE
Na prostoru bivšeg "Adriavinila", atraktivnoj lokaciji uz more u Kaštel Sućurcu, neće se dogoditi stambena izgradnja, i to unatoč prenamjeni prostora iz isključivo turističke (T1) u mješovitu (M9) zonu.

U prijedlogu urbanističkog plana uređenja (UPU) turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan, izrijekom, naime, stoji da “u obuhvatu UPU-a nije dopuštena gradnja stambenih objekata, a nije planirana gradnja građevina društvenih djelatnosti”.

Za razliku od ostalih planova uređenja, koji su prema riječima Borisa Škare, pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u kaštelanskoj gradskoj upravi, ugrađeni u GUP, ovaj za Sustipan je iznimka jer se radi o području predviđenom za urbanu sanaciju (preobrazbu), a zadatak Grada je stvoriti pretpostavke da se u tu svrhu mogu izdavati dozvole.

Trebalo je dakle 15 godina, koliko je proteklo otkad su tvrtka “Kemokompleks” Envera Moralića (na fotografiji dolje) i splitski “Lavčević” kupili imovinu “Adriavinila u stečaju”, za ostvarenje tih uvjeta, nadamo se, dovoljnih za konačno pomicanje s mrtve točke.

Većinski suvlasnici bivšeg "Adriavinila", uz Moralićev “Kemokompleks” sada je to Marina “Kaštela” Josipa Berketa, koja je u međuvremenu kupila dio “Lavčevića”, još uvijek su, naime, suvlasnici “u idealnom dijelu”, a za ishođenje dozvola za gradnju bilo kojeg objekta vlasništvo mora biti jedan kroz jedan.

Prema našim saznanjima, navodno je od Moralića i Berketa zatraženo da sklope ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice dok je UPU bio u izradi, što nije učinjeno, ali nije ni uvjet za donošenje tog prostornog dokumenta.

Međutim, podjela i određivanje granica vlasničkih parcela preduvjet je za ishođenje dozvola za gradnju.

Berketa i Moralića pitali smo hoće li navedena rješenja iz UPU-a utjecati na realizaciju njihovih planiranih projekata, te kako stoje s dogovorom o podjeli lokacije.

Napominjući kako su trenutačno svi koncentrirani da u Marini "Kaštela" u tijeku zime dovedu u punu funkciju javni zimski bazen, kao i i Jedriličarski sportski centar s ugostiteljsvom, Josip Berket (na fotografiji dolje) iznio je svoju ocjenu UPU-a:

- Donošenjem UPU-a za prostor bivšega "Jugovinila" steći će se uvjeti da se osim hotelskih, turističkih i nautičkih sadržaja u planiranom poslovnom dijelu kao prioritet izgradi poslovni neboder od 12 katova, namijenjen IT industriji, dok je u vezi sa suvlasništvom s Moralićem naglasio:

- Marina "Kaštela" dostavila je "Kemokompleksu" prijedlog podjele u pisanom obliku prema prije definiranom dogovoru sukladno i njihovim iskazanim namjerama investiranja.

Da su razgovori na temu podjele lokacije vođeni više puta, podsjeća i Enver Moralić i na izravan upit o dogovoru odgovara:

- Vjerujem da ćemo postići najbolje rješenje za obje strane.

Eventualno duže trajanje dogovora o podjeli lokacije nije, međutim, jedina moguća kočnica realizaciji planiranih projekata. Evo i zbog čega. Premda tijekom javne rasprave i uvida u prijedlog UPU-a među 12 ukupno pristiglih prijedloga nije stigao ni jedan za uvrštavanje stanogradnje, predloženo je da se na području turističke namjene ne ograničava postotak izgradnje apartmana.

Predložio je to upravo Moralićev “Kemokompleks”. Apartmani jesu predviđeni, ali su ograničeni tako da se u sklopu objekata ugostiteljsko-turističke namjene dopušta gradnja do 20 posto smještajnih jedinica tipa apartmana, baš kao što stoji u GUP-u grada Kaštela.

Ograničavanje je, neslužbeno se može čuti, vođeno željom da se izbjegne nepopularna “apartmanizacija”. Zapravo je problem u tome što nema pravnog instrumenta kojim bi se spriječilo kasnije korištenje turističkog apartmana kao stambene jedinice, a što se postiže etažiranjem i prodajom uz fiktivno zadržavanje prvobitnog naziva.

S obzirom na navedeno, važna je reakcija Envera Moralića na odbijanje "Kemokompleksova" prijedloga.

- Kao suvlasnik bivšeg "Adriavinila" i kao potencijalni investitor koji bi ulagao u Kaštel Sućurcu na tom prostoru, želim da na potpuno devastiranom prostoru podignemo novi turistički centar koji bi bio značajan za cijelu Republiku Hrvatsku. U vezi s tim dovodim inozemne partnere, koji imaju veliko iskustvo u takvim projektima i koji su trenutačno jedni od najvećih svjetskih developera te su spremni investirati u Republiku Hrvatsku, tj. Kaštela (ex-Adriavinil) 250 milijuna eura.

Želja nam je napraviti projekt od 5 zvjezdica, gdje bi se za stalno i direktno zaposlilo 700 te indirektno 2000 osoba.

Na tom području predviđena je izgradnja hotela, servisnih apartmana, brendiranih kao hotel i u službi hotela, kojima bi upravljao hotel te drugih uslužnih sadržaja u službi hotela. Dodatno, šetnicom koja bi se izgradila povezao bi se centar Kaštela s Marinom Kaštela - iznio je Moralić svoje planove.

Što se tiče Grada Kaštela, naveo je kako vjeruje da će ovo biti ogroman doprinos cijeloj zajednici, jer će hotel biti u funkciji cijele godine (plaćat će se komunalna naknada, otvoriti radna mjesta, otkupljivati domaći proizvodi, urediti ceste, a sama faza izgradnje osigurat će dodatna zaposlenja u sektoru građevine…).

- Lokalna uprava na čelu s gradonačelnikom upoznata je detaljno s projektom i s njihove strane očekujemo punu podršku i razumijevanje za ovu investiciju. Očekujemo da Grad Kaštela još jednom preispita svoj stav o suradnji s nama i investitorom, na dobrobit cijele zajednice, te da će nas u najskorije vrijeme obavijestiti o svom definitivnom stavu. Napominjem da na ovom projektu radimo već više od godinu dana, ali smo još uvijek na početku - zaključio je Moralić.

Dakle, na potezu je Grad, ali prije svega treba donijeti UPU, u kojemu stoji da će kopneni dio prostora ex-"Adriavinila", ukupne površine 250.259 kvadrata, imati pretežito ugostiteljsko-turističku namjenu (41,22 posto), potom poslovnu i servisno-zanatsku (27,92 posto), poslovnu i infrastrukturnu (1,86 posto), zaštitne zelene površine (1,52 posto). Za lučko područje u kopnenom dijelu predviđeno je 54.638 kvadrata (21,83 posto) i za prometne površine (5,65 posto).

- Premda se postotak za zaštitne i zelene površine čini malim, u praksi će biti drugačije jer je velika zelena površina planirana u obuhvatu lučkog područja, kao i dužobalna šetnica – kazao nam je Škara.

Akvatorij se u obuhvatu ovog UPU-a prostire na 135.253 kvadrata. Planom je predviđena luka nautičkog turizma kapaciteta do 400 vezova, a maksimalna površina akvatorija te luke može biti 10 hektara.

UPU Sustipan usvajat će kaštelansko Gradsko vijeće na istoj sjednici na kojoj će se usvajati III. izmjene i dopune Prostornog plana te III. izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana (GUP) Kaštela, očekuje se, do kraja ove godine. Valja podsjetiti da u zahtjevan paralelni rad na nekoliko važnih dokumenata spada i izrada strateške studije utjecaja na okoliš navedenih prostornih planova.


Arheološki nalazi

U UPU-u se vodilo računa i o arheološkoj i arhitektonskoj baštini na ovom području. Sustipan je, naime, područje arheološkog istraživanja koje će ostati zaštićeno pa je obveza provesti istraživanje prije nego što se prostor privede svrsi.

Na lokaciji Sustipan još 1908. otkriven je antički sarkofag koji je, pretpostavlja se, devastiran prilikom izgradnje 'Jugovinila' sredinom prošlog stoljeća kad je doslovno ponovno zatrpan, no prema procjeni arheologa mogu se očekivati novi značajni nalazi.


Građevine iz 1950.

Sačuvat će se i neke građevine značajne arhitektonske vrijednosti iz 1950. godine, koje je, po ocjeni struke, potrebno zaštititi i primjereno tretirati. Konkretno je riječ o ogradnom zidu, porti i hali elektrolize.

Prema riječima Borisa Škare, otvoreno je pitanje hale zbog upitnosti njezine statike. Neovisno o tome, postoji prijedlog da se halu elektrolize uredi u jedinstveno kulturno i umjetničko središte na širem području. Naravno, u suradnji s Berketom i Moralićem kao vlasnicima zemljišta i objekta.

Izvor: Slobodna Dalmacija


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij