hren
 

PRIDRŽAVATI SE REDA I RASPOREDA
Kao što je i bilo najavljeno, u ponedjeljak, 5. studenog, Grad Kaštela postavio je prve kontejnere za glomazni otpad na gradske ulice, i to, kako je određeno prema rasporedu, u Kaštel Sućurcu i u Rudinama.

Iako naslovna fotografija, koja je nastala u poslijepodnevnim satima u Kaštel Sućurcu, pokazuje prazni kontejner te bi se moglo zaključiti da otpada u Sućurcu nije bilo, stanje je ipak bilo malo drugačije, jer su do 13 sati Sućurani otpadom napunili već jedan kontejner, koji su djelatnici Vlastitog pogona odvezli na odlagalište na Karepovcu. Na njegovo mjesto postavljen je novi kontejner, a do večeri i on se napunio glomaznim otpadom.
Kako se otpad na Karepovac može dovoziti samo do 14 sati, kontejneri će se odvoziti sutradan u jutarnjim satima, a po potrebi, ako se napune, kao u navedenom slučaju, i isti dan. No, kako bi sve teklo sa što manje probleme nadležni su još jednom zamolili građane da otpad ne bacaju uokolo kontejnera ili da ga, u danima kad nije predviđeno prikupljanje otpada u pojedinom mjestu, ne odlažu na mjesu gdje se inače kontejner nalazi.
Neodgovorna ponašanja izazvat će potrebu za angažmanom većeg broja djelatnika na čišćenju, što će u konačnici dovesti do nereda u organizaciji ovakvog načina prikupljanja otpada.

Podsjetimo, već u utorak, 6. studenog, kontejneri „sele“na nove lokacije i to u Kaštel Gomilicu na parking kod nogometnog kluba GOŠK i u Kaštel Kambelovac na zeleni otok ispod Dudanovog parka.
U srijedu, 7. studenog kontejner će se nalaziti u Kaštel Lukšiću, istočno od parka Franje Tuđmana, dok će u četvrtak, 8. studenog kontejneri biti u Kaštel Starom na križanju Slavonske ulice i Ceste Franje Tuđmana te u Radunu na parkingu jugozapadno od groblja.
Svi oni koji možda propuste odložiti glomazni otpad u svom mjestu, to mogu učiniti i na drugim lokacijama, važno je pridržavati se reda u odlaganju.

Nadležni, promislite o radnom vremenu reciklažnog dvorišta

Kako su iz Grada već najavili, sljedećeg tjedna s radom bi trebalo započeti i reciklažno dvorište u Rudinama, no radno vrijeme u prvoj smjeni, koje je navedeno u obavijesti nadležnih, naišlo je na brojne kritike građana, koji se pitaju kako zaposleni mogu donijeti određeni otpad u reciklažno dvorište.
Vjerujemo da će nadležni razmisliti o potrebama i mogućnostima građana te osigurati rad reciklažnog dvorišta i u poslijepodnevnoj smjeni, što bi mnogima odgovaralo.

Foto: F. Garbin


KOMENTARI: