hren

Pozivaju se svi građani koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, a zainteresirani su za rješavanje stambenog pitanja putem kupnje stana iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) da se odazovu ovom pozivu te popune Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticajne stanogradnje – POS, a sve u cilju početka aktivnosti potrebnih za realizaciju predmetnog programa na području Grada Kaštela.

Člankom 17. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/21, 7/13 i 26/15) određeno je da jedinica lokalne samouprave određuje zemljište na kojem se planira izgradnja građevine te dostavlja dokumentaciju za identifikaciju zemljišta u APN.

Program poticane stanogradnje (POS) se bavi izgradnjom stanova za potrebe kreditno sposobnih građana sa prosječnim platežnim mogućnostima koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje, a nisu u mogućnosti samostalno riješiti problem kupnje stanova po tržišnim uvjetima. Organizacija izgradnje obavlja se u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) a sudionici su i jedinice lokalne samouprave.

Anketni upitnik možete preuzeti na protokolu Grada Kaštela Braće Radića 1, 21212 Kaštel Sućurac, (4. kat), kao i na službenoj web stranici Grada Kaštela www.kastela.hr

Rok za predaju popunjenih anketnih upitnika je 03. listopada 2018. god. 

Više informacija potražite u priloženim dokumentima

Anketni upitnik
Grad Kaštela provodi anketu o stambenim potrebama kupnje stana iz Programa POS-a
POS- Program poticane stanogradnje
PUT DO STANA


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij