hren
 

CIAN d.o.o. Split obavještava građane Kaštela o početku provođenja radova zaštite bilja (Kesteni), u svrhu suzbijanja lisnog minera kestena na području grada Kaštela.

S radovima će započeti u utorak,04. rujna u 5:00 sati ujutro. U slučaju vremenskih neprilika (vjetar, kiša) radovi će se odgoditi za slijedeći vremenski pogodan dan. 

Radovi će se izvoditi sukladnoIzvješću po Ugovoru- Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša - Split od 29. kolovoza  2018.g.


KOMENTARI: