hren
 

DO KRAJA MJESECA
Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Kaštela uputio je Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća grada Kaštela.

Iz Gradske uprave pozivaju javne ustanove u kulturi grada Kaštela, udruge građana i pravne osobe s područja kulture i umjetnosti te samostalne umjetnike, da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor novih članova Kulturnog vijeća Grada Kaštela zbog završetka mandata sadašnjim članovima.

Za članove Kulturnog vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci, koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike Grada Kaštela mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće i osnovano.

Prijedlozi s životopisom kandidata, dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, te podatcima o prebivalištu, telefonskom broju i e-mail adresi kandidata, podnose se najkasnije do 30. rujna 2018. godine, na adresu:

Grad Kaštela,
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove,
Braće Radić 1, Kaštel Sućurac 21212,
s naznakom: „Prijedlozi kandidata za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Kaštela“.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij