hren

OBAVIJEST MASLINARIMA
iz Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe obavještavaju maslinare da na opažačkim  lokalitetima u Splitsko-dalmatinskoj te Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježe let druge generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae), srednjeg do jakog intenziteta.

Na plodovima pogodnim za odlaganje jajašaca, (blizina vode, navodnjavanje) moguće su, i ostvaruju se  infekcije, stoga maslinarima preporučujemo redoviti obilazak maslinika i pregled plodova (100 po masliniku).
Štete koje je uzrokovala prva generacija ovog štetnika su značajne, stoga je potrebno sačuvati preostali urod.
Najavljena promjena vremena s temperaturama nižim i do 10 stupnjeva, uz oborine, pogodovati će daljnjem razvoju štetnika.

- Preventivene mjere zaštite preporučujemo kod je napadnuto više od 5% plodova, uporabom mamaka (Success bait, Eco trap, Buminal + Dimetoat ) i gdje su se one redovito provodile. Navedene pripravke mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH,Mjera 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, navode u savjetodavnoj službi.

Ukoliko se nakon uzorkovanja utvrdi  10-15 % zaraženih plodova, potrebno je  primijeniti kurativnu metodu tj. izvršiti tretiranje cijele krošnje pripravcima registriranim za ovog štetnika:

- dimetoat ( Chromogor, Rogor 40, Calinogor, Perfektion)
- deltametrin ( Decis 2,5 EC, Decis100 EC, Deca 25 EC) ili
- fosmet ( Imidan 50 WG)

Paunovo oko

Očekivani vremenski uvjeti  pogodovati će i razvoju gljivične bolesti  paunovo oko (Spilocaea oleagina) pa je krajem kolovoza ili početkom rujna uputno planirati zaštitu pripravcima na osnovi bakra (Neoram WG, K-15 dana)

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja potrebno  je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

- Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinite. Skupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja će se obaviti 29.08.2018. u Sinju, lokalitet Poljoljekarne Hipodrom, Put Piketa, od 9:00-11:00 h, te isti dan u Opuzenu, Poljoljekarna Poljopromet d.o.o.,Jasenska bb,od 14:00-16:00, a 30.08. 2018. u Imotskom, Poljopromet d.o.o.,Glavina donja 373,od 8:00-10:00 h. – pripćili su iz Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij