hren
 

REZULTATI ISPITIVANJA KAKVOĆE MORA
Iako se zadnjih dana građani tuže na površinska onečišćenja mora skoro na svim kaštelanskim plažama, očito je da se radi uglavnom o krupnom otpadu koji morske struje ili maestral donose do obale, jer mikrobiološka analiza mora, koju je ovog tjedna obavio Nastavni zavod za javno zdravstvo SD županije, govori da je more u Kaštelima pogodno za kupanje.

Tako je na plažama Resnik i Gabine u Štafiliću, Đardin i Palace u Starom, Miljenko i Dobrila te Šulavy u Lukšiću i Gojača u Sućurcu, na posljednjem ispitivanju ovog ponedjeljka, more bilo izvrsne kakvoće.
Na plažama Kamp u Gomilici i Puntica u Lukšiću more je bilo dobro, a na plažama Torac u Gomilici i Baletna u Kambelovcu more je dobilo zadovoljavajuću ocjenu.

Iako bi se iz ocjena kakvoće mora na plažama moglo zaključiti da je more nešto slabije kvalitete bilo na potezu gdje je u nedjelju i ponedjeljak došlo do zagađenja naftom, nadležni u Nastavnom zavodu kazali su nam kako, iako prate i površinska onečišćenja,  ne znači da su pojave naftnih mrlja utjecale na ocjenu kakvoće jer se pri analizi mora ispituje prvenstveno prisustvo crijevnih enterokoka i Escherichia coli.

Zanimljivo je da je na ovotjednom uzorkovanju i ispitivanju kakvoće mora izostalo ispitivanje mora kod spomenika u Kaštel Novom, gdje je more jednom bilo nezadovoljavajuće kvalitete. Naime, ta lokacija uvedena je u ispitivanje ove sezone, prema odluci Županijske skupštine, a na prijedlog županijske vijećnice Milije Baldić Lukšić, koja je, kako nam je kazala, tako željela ukazati na još uvijek postojeće probleme ispusta kanalizacijskih cijevi u more na tom području.
No, nadležni su zaključili, iz stanja na terenu, da lokacija ne odgovara plaži, odnosno radi se o području gdje nema kupača i koje se nalazi u centru mjesta pa su lokaciju isključili iz ispitivanja.

Takvih područja, s kanalizacijskim ispustima,  ima još nekoliko u Kaštelima, o čemu nam ovih dana svjedoče i snimke s područja kod veslačkog kluba u Kambelovcu ili nedavni problemi na Dračiću pa će se nadležni što hitnije morati pozabaviti rješavanjem takvog neodgovornog ponašanja.

Gradonačelnik Kaštela, Denis Ivanović, u razgovoru nam je kazao kako će za sljedeću sezonu tražiti od Županijske skupštine da u kartu plaža gdje se ispituje kakvoća mora, uvrste i plažu Bile te Divulje.

Sve koje zanima, na osnovu koje odluke se vrše ispitivanja kakvoće mora i na koji način, više mogu saznati na linku UREDBA O KAKVOĆI MORA ZA KUPANJE


KOMENTARI: