hren
 

ŽUPANIJSKI NATJEČAJ
Upravni odjel za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije, a na temelju Programa javnih potreba u sportu, raspisao je natječaj za stipendiranje mladih nadarenih sportaša, koji je otvoren do 6. srpnja ove godine.

Splitsko-dalmatinska županija dodijeliti će 25 stipendija u iznosu od 500 kuna mjesečno nadarenim sportašima, od čega se dvije stipendije dodjeljuju mladim sportašima s invaliditetom.
Stipendije se dodjeljuju sportašima koji su redovni učenici osnovnih škola kao i učenici prvih i drugih razreda srednjih škola, ili su to bili do kraja školske godine 2017/18 te koji imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije i ne primaju novčanu potporu po drugim osnovama.

Prijavu trebaju podnijeti sportski klubovi te rangirati sportaše prema rezultatima. Kako se napominje u natječaju, prijave klubova s više sportaša, a koji nisu rangirani sukladno kriterijima, neće se uzeti u razmatranje.
Sportski klubovi uz prijavu trebaju priložiti odgovarajuću dokumentaciju iz koje su vidljivi sportski rezultati i uspjesi, potpisanu izjavu roditelja sportaša da njihovo dijete ne prima novčanu naknadu po drugim osnovama te potvrdu škole da je sportaš redovan učenik te koji razred pohađa.

Važno je napomenuti da klubovi koji prijave sportaša koji već po drugoj osnovi prima novčanu naknadu gube pravo na stipendiju za sve prijavljene članove, a klubovi čiji su članovi bili korisnici stipendije u prošloj godini dužni su dostaviti dokaz o namjenskom utrošku dobivenih sredstava.

Prijave se podnosi na adresu Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu,kulturu, tehničku kulturu i sport, Split, uz napomenu „ za stipendiranje mladih nadarenih sportaša“
Sve dodatne informacije mogu se dobiti od stručnog savjetnika Petra Škovrlja na broj telefona 021/ 400 - 039,


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij