hren
 

PRVI OPERATIVNI SASTANAK
Pozivom Ministarstva zaštite okoliša i energetike Vodovodu i kanalizaciji Split, započeo je postupak direktne dodjele bepovratnih sredstava za EU projekt Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Kaštela - Trogir. Riječ o zajedničkom projektu Vodovoda i kanalizacija Split (VIK) i Ustanove Eko - kaštelanski zaljev (EKZ), gdje je VIK investitor i krajnji korisnik projekta, a EKZ partner.

Projekt poboljšanja vodne i komunalne infrastrukture vrijedan je 937,2 milijuna kuna i sufinancira se sa 70% sredstvima EU.
Aglomeracija Kaštela - Trogir glavna je tema prvog operativnog sastanka koji će se održati danas u 14 sati u prostorima Vodovoda i kanalizacije, Biokovska 3, Split.

Sastanku će prisustvovati državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg, pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Elizabeta Kos, državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije  Spomenka Đurić,pomoćnik ministra u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Dragan Jelić, voditelj sektora za pripremu EU projekata u Hrvatskim vodama Mario Obrdalj,  voditeljica skupine PT2 projekata iz Hrvatskih voda Fani Bojanić, direktorica Ustanove Eko-Kaštelanski zaljev Tina Runjić Ćuk, direktor Vodovoda i kanalizacije Split Tomislav Šuta te njegov zamjenik zadužen za EU projekte i investicije Tomislav Prljević.

Projekt Aglomeracije Kaštela-Trogir obuhvaća područje gradova Kaštela i Trogira, poluotoka Čiovo, općina Seget i Okrug te naselja Slatine na kojem se planira izgradnja 235 kilometara novih te rekonstrukcija četiri kilometra postojećih kanalizacijskih kolektora i 14 crpnih stanica. Osim kanalizacijske mreže predviđena je i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Divuljama na II. stupanj pročišćavanja te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čiovo II. stupnja pročišćavanja.

Sustavom vodoopskrbe planira se izgradnja 63 km i rekonstrukcija 51 km vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja 4 crpne stanice i 1 vodospreme. Dogradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućit će se povećanje stupnja priključenosti na javnu kanalizaciju s trenutnih 36% na 98% te nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na drugu razinu, od mehaničkog na biološku obradu uz izgradnju biološkog pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-u Čiovo.
Realizacijom projekta aglomeracije Kaštela - Trogir, smanjit će se gubici vodovodne mreže te će se postići usklađenje s vodno-komunalnim direktivama Europske unije.
Poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim se traži dostava aplikacijskog paketa dokumenata prvi je korak u postupku direktne dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova. Vodovod i kanalizacija Split u obvezi je dostaviti opsežnu dokumentaciju i studije: idejno rješenje, mišljenje o uskladivosti s Naturom 2000, Studiju utjecaja na okoliš, Studiju izvodljivosti, lokacijske dozvole, popis riješenihimovinsko-pravnih odnosa, glavni projekt, izvedbeni projekt (opcijski), kao i izraditi natječajnu dokumentacija za postupak javne nabave (za radove).
Za sva dodatna pitanja, stojimo na raspolaganju.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij