hren
 

Dovršetkom projekta značajno bi se smanjili sadašnji gubitci vode, izgradili pročišćivači, a na vodovod i kanalizaciju spojit će se brojni novi korisnici

Na današnjem briefingu organiziranom u prostorijama Vodovoda i Kanalizacije predstavljen je plan rada gradske komunalne tvrtke Vodovod i kanalizacija Split, te projekti aglomeracije Trogir – Kaštela – Solin – Split, vrijedni 2,2 milijarde kuna (bez PDV-a) kao i koraci koji se planiraju poduzeti kako bi se ubuduće spriječilo zamućenje i gubitak pitke vode u vodoopskrbnom sustavu šireg splitskog područja.

Splićani su sve čari nesavršenosti vodoopskrbnog sustava upoznali zadnjih godinu dana kada su se nakon svake veće kiše izazvala upozorenja na povećanu zamućenost vode, a Žrnovnica je bila najteže pogođena, prvenstveno zbog katastrofalnog požara. Taj dio Splita niti danas nema ni službeni vodovod niti kanalizaciju.

Da se nešto čudno događa “iza ormara” svjedočili smo prije nekoliko tjedana kada su zajedničko pismu premijeru i Vladu poslali gradonačelnici Splita, Solina, Kaštela, Trogira, ali i župan Blaženko Boban. Upozorili su da na splitskoj aglomeraciji prijeti gubitak dobivanja projekta vrijednog 2,2 milijarde kuna. Javnost je pozdravila takav istup jer se do sada praksa u pravilu bila da je stranačka poslušnost bila važnija od javnog interesa.

U međuvremenu su upozorenja urodila plodom, te su predstavnici ministarstava javno objavili da se kreće u projekt bez kojeg Split i njegova okolica više jednostavno ne bi mogli funkcionirati.

Današnjem briefingu u prostorijama Vodovoda i kanalizacije Split nazočili su splitski dogradonačelnik Nino Vela, direktor Vodovoda i kanalizacije Tomislav Šuta i izvršna direktorica agencije Eko-Kaštelanski zaljev Tina Runjić Ćuk.

Vela: Sustav je nezadovoljavajući

Nino Vela najavio je da će se Split uskoro pretvoriti u veliko gradilište, a da će realizacija projekta značiti veliki napredak za sve njegove građane.

– Tražimo od svih ljudi koji rade u sustavu vodoopskrbe i kanalizacije da se maksimalno angažiraju kako bi Split i splitska aglomeracija imali sustav koji bi bio na razini vremena u kojem živimo. Ne možemo biti zadovoljni sadašnjim stanjem. Izvor vode u blizini samog grada opskrbljuje nas vodom koja je po svim analizama jedna od najkvalitetnijih u zemlji i šire, a s tim možemo biti sretni. Po najnovijim parametrima koje smo usvojili ulaskom u EU, jedan od njih, predstavlja nam povremeni problem jer se zna dogoditi da se prijeđe granica od propisanih 4NTU.

Svjedoci smo da su slična zamućenja bila učestala i u prošlosti i da nikada oko toga nije bilo problema, tim više jer su uvijek mikrobiološke analize bile uredne. Jadro je bujična rijeka i ono što se dogodi za vrijeme bujica nije opasno za zdravlje ljudi. Kada se prijeđe 4NTU naše službe upozore ljude na to prekoračenje koje se uglavnom tiče na one najosjetljivije.

Moramo se boriti za unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i kanalizacije jer on sada nije zadovoljavajući. U pripremi su veliki projekti, među kojima su dva najveća Split-Solin i Kaštela-Trogir. Oni su spremni za ocjenu i prihvaćanje za sufinanciranje iz EU fondova. Vjerujemo kako ćemo s prihvaćanjem tih projekata vrlo brzo vidjeti rezultate na terenu, a osobito na sjeveroistočnim dijelovima grada, gdje slabu ili nikakvu povezanost sa sustavom. Nužne su i poboljšice u raznim dijelovima grada gdje postoje veliki gubitci u mreži.

Split će se zbog svega pretvoriti u veliko gradilište. Zahvati će trajati kratko, ali rezultati tih zahvata bit će na korist cijelom gradu i cijeloj aglomeraciji – kazao je Vela.

Šuta: VIK je do sada bio zatvoren javnosti

Novi direktor VIK-a, Tomislav Šuta, otvoreno je kritizirao gotovo svaki segment dosadašnjeg načina rada u ovoj gradskoj tvrtki i najavio velike promjene u njoj. Predstavio je i detalje projekta aglomeracije Trogir – Kaštela – Solin – Split.

– Naš je cilj uspostaviti komunikaciju i da informacije budu javnosti dostupne u svakom trenutku jer u proteklom razdoblju nije bilo dovoljno informacija iz VIK-a.

VIK pruža usluge vodoopskrbe i odvodnje na području četiri grada i 9 općina, što pokriva oko 300 tisuća stanovnika. Ljeti taj broj raste zbog turističke sezone. Dolaskom na ovu funkciju utvrdio sam da VIK nema jedan od temeljnih akata, a to je strategija društva koja bi trebala prikazati razvoj za dugoročni period. Izrada strategije bit će praćena organizacijskim promjenama, a kroz to će se definirati investicijski projekti.

Naš je cilj donijeti Strategiju razvoja Vodovoda i kanalizacije Split do 2030. godine. Za to će se razdoblje točno definirati strateški projekti koji su velikim dijelom određeni zakonom i EU direktivama. Između ostalog, jedna od obveza je pročistač 2. stupnja koji je do 31. prosinca trebao biti u funkciji. To znači da se otpadne vode koje idu u more moraju pročistiti do razine 2. stupnja, a ako to ne napravimo mogu se očekivati penali od strane EU.

Gubitci u mreži 58 posto!

Kako ulazimo u razdoblje kada apliciramo i očekujemo dobitak 2,2 milijarde kuna, moramo biti svjesni da odobreni projekt ne znači gotov projekt jer za sve to skupa moramo biti spremni i ekipirani, a VIK upravo obilježava neekipiranost i needukacija djelatnika koja je jako bitna za provedbu nadolazećih procedura.

U strategiji najvažnije mjesto zauzimaju razvoj i investicije, odnosno izgradnja kompletne vodne infrastrukture i ugradnja same opreme. Svjedoci smo da zadnjih godina da se ponavlja problem zamućenja vode, pa je jedna od ciljeva i prioriteta je izgradnje uređajna za pročišćivanje pitke vode, izgradnja pročišćivača otpadnih voda što po direktivi moramo napraviti do kraja ove godine. Ovaj projekt otezao se godinu dana uslijed čudne komunikacije, i jučer su Hrvatske vode i nadležno ministarstvo konačno donijeli odluku, gdje je Eko kaštelanski zaljev potvrđen kao partner, a VIK kao krajnji korisnik.

Jedna od gorućih problema jesu gubitci u mreži koje na području nadležnosti našeg poduzeća iznose čak 58 posto. Za smanjenje tih gubitaka dugoročno su potrebna ulaganja od 72 milijuna eura, ali postoje modeli gdje se ciljano mogu na područjima mreža detektirati gdje su najveći gubitci. Sve će se financirati iz EU fondova i Hrvatske vode koje su uplaćene iznose građana dužne vraćati. Hrvatske vode su uplatile 2 milijuna kuna za potrebe smanjenja gubitaka u mreži.

Priključci na vodovod i kanalizaciju, pročišćivači…

Što se tiče pokretanja investicija, prije desetak dana nama je službeno dostavljen poziv od strane Ministarstva okoliša i ove prepreke koje su postojale su otklonjene, a to je jučer također potvrđeno spomenutom odlukom. Za aglomeraciju Kaštela – Trogir dostavljen nam je poziv, a to znači a je počeo postupak bespovratne dodjele sredstava. Radi se o ograničenom pozivu, isključivo za VIK. Projekt je sada tu, krenut ćemo u objavu natječaja za izgradnju vodovodne mreže. Odnosi se na aglomeraciju Trogir – Kaštela za ona područja koja nisu pokrivena vodovodnom mrežom, a projekt uključuje izgradnju pročišćivača 2. stupnja. Danas imamo situaciju da sve ulazi u more nepročišćeno, samo se fizički udaljava od obale. Projekt se sufinancira od strane EU u razini 70 posto, razliku do 94 posto sufinanciraju Hrvatske vode i ministarstvo, a ostatak je obveza VIK-a, za što su sredstva već osigurana.

Za područje Splita i Solina kreće investicija čija je vrijednost 1,2 milijarde kuna. Očekujemo da će sve biti spremno do kraja lipnja kada će uslijediti poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Model sufinanciranja isti je kao za prije spomenutu aglomeraciju. Ovim projektom dobivamo nove kanalizacijske priključke i nove vodovodne priključke. Ovim rješavamo gorući problem na području grada Splita, a to je područje Mjesnog odbora Žrnovnica koje danas ima ilegalni vodovod kojim upravlja Mjesni odbor. U 21. stoljeću svatko bi trebao imati pravo na priključak na vodu.

Za sve ove projekte imali smo niz prepreka i velik je posao odrađen, a rizik na ovom projektu je tužba koja se pojavljuje na trasi izgradnje. Iako ona nije prepreka projektu za dobivanje sredstava, ali cijelu stvar usporava rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Mislim konkretno na gospodina Kneževića i odavde pozivam da taj problem što prije riješimo. Spor uvijek može biti rizik na projektu – kazao je na kraju Šuta.

VIK kreće u sustavne promjene

Za daljnje funkcioniranje Vodovoda i kanalizacije Split (VIK) potrebno je provesti sustavne reforme prvenstveno s ciljem izrade nove strategije poslovanja u današnjim uvjetima, reorganizaciju poslovanja, jačanje investicijskog odjela, uspostavu digitalizacije za očitavanja vodomjera i sprječavanja velikih gubitaka u vodovodnoj mreži. Sama promjena dosadašnjeg sustava funkcioniranja tvrtke opsežan je i odgovoran posao koji će rezultirati postizanju zadanih ciljeva, a građanima donijeti pravovremeno i učinkovito rješavanje njihovih problema.

Strategijom VIK Split želi unaprijediti i osigurati:

Jasnu dugoročnu viziju, ciljeve, prioritete i aktivnosti razvoja u svim područjima koja spadaju pod djelokrug VIK-a Split;Usklađivanje ciljeva, prioriteta i mjera razvoja ViK-a Split s nacionalnim strategijama razvoja te EU strateškim okvirom;Identifikaciju ključnih dionika koji trebaju sudjelovati u provedbi mjera i projekata za ostvarenje vizije razvoja do 2030. godine, uključujući identifikaciju nositelja pojedinih aktivnosti;Određivanje rokova za postizanje identificiranih ciljeva i provedbu planiranih mjera.

Posljednjih dvadesetak godina VIK u suradnji s Ustanovom Eko Kaštelanski zaljev intenzivno radi na zaštiti Kaštelanskog zaljevai poboljšanju vodne infrastrukture izgradnjom i uspostavom rada podprojekata Kanalizacijski sustav Split-Solin, Kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir i Vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir.

U provedbi EU projekata vodne infrastrukture aglomeracija Split-Solin i Kaštela-Trogir korisnik projekta je Vodovod i kanalizacija uz partnerstvo sa Ustanovom Eko-kaštelanski zaljev. Započeo je postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekt  “Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe Aglomeracije Kaštela-Trogir” vrijednosti 937,2  milijuna kuna, a do kraja lipnja 2018. za aplikaciju će biti spreman i projekt  “Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustav javne vodoopskrbe Aglomeracija Split-Solin” procjenjene vrijednosti 1,2 mlrd kn.  Oba projekta sufinancirati će se iz bespovratnih europskih sredstava u visini od  oko 68%.

Izvor: Dalmacijadanas.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij