hren
 

ČEKAJU SE DOGOVORI
Iako još nije niti započelo s radom, reciklažno dvorište na predjelu Pržac u Rudinama, već je svojevrsni rekorder. U nešto više od godinu dana, od kada su započeli radovi na njegovoj izgradnji, čak tri puta pomicani su rokovi njegovog stavljanja u funkciju, da bi na kraju, u ovom trenutku, novi rok bio nepoznat.

Reciklažno dvorište počelo se graditi početkom veljače prošle godine, a kao rok za početak radova navodio se mjesec lipanj. Taj se rok prolongirao za nekoliko mjeseci, potom za još nekoliko, pa iako je travanj druge godine, građevinski radovi na njemu su već odavno dovršeni, ali najava o njegovom otvaranju još nema.
Neki od razloga što reciklažno dvorište još nije u funkciji bili su tehničke prirode, odnosno tehnički problemi koje je imao izvođač radova na izgradnji reciklažnog dvorišta koje se prostire na površini od 2.400 metara četvornih, a dio razloga leži i u novom Zakonu u otpadu i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

-  Reciklažno dvorište je dio projekta  u skladu s novim Zakonom o otpadu. Vrlo brzo Grad Kaštela treba odabrati tehnologiju prikupljanja otpada i nakon toga reciklažno dvorište postaje dio tog sustava. Zakon o otpadu i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom točno definira obveze Grada i koncesionara odvoza otpada vezano za organizaciju i financiranje reciklažnih dvorišta.

Prostor odnosno lokaciju za reciklažno dvorište je dužna osigurati lokalna samouprava, što je Grad Kaštela uradio izgradnjom dvorišta u Rudinama. Rad dvorišta i sve troškove organizacije, upotrebe i deponiranja odvojeno prikupljenog otpada mora osigurati koncesionar prikupljanja otpada  i to  iz sredstava naplaćene  usluge prikupljanja komunalnog otpada. Grad Kaštela tek treba ugovoriti buduće odnose  sa sadašnjim koncesionarom, tvrtkom Čistoća d.o.o. iz Splita pa je iz tog razloga početak  rada reciklažnog dvorišta odgođen.

Naši sugrađani će na vrijeme i u rokovima predviđenim Zakonom i Uredbom  biti informirani o tome koju tehnologiju će odabrati Grad Kaštela, što će se od opreme moći financirati iz Fonda za zaštitu okoliša i tko će u konačnici biti koncesionar odvoza otpada – kazali su nam na ovu temu nadležni u Gradu Kaštela, a iz njihovog odgovora može se zaključiti da nadležni razmišljaju i odlučuju o mogućnostima da prikupljanje otpada ugovore s novim koncesionarom, a ne treba zanemariti ni činjenicu da je ponovno aktivirana gradska komunalna tvrtka Zeleno i modro, kojoj bi prikupljanje otpada, kada se stvore preduvjeti, trebala biti jedna od glavnih djelatnosti.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij