hren
 

OBJAVLJENA RASPODJELA POTPORA ZA PROGRAME IZ KULTURE
Nakon što je Grad Kaštela objavio Plan raspodjele financijskih potpora za programe i projekte u kulturi za 2018. godinu, vidljivo je da se za programe i projekte ove godine izdvojilo oko 120 tisuća kuna manje nego lani te da se ponovo pojavio određeni nerazmjer između vrednovanja programa od strane Kulturnog vijeća i konačne odluke koju je donio Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Prošlogodišnja sredstva iznosila su ukupno 1.400.000 kuna, dok će ove godine udruge, ustanove i pojedinci za ovu svrhu dobiti 1.277.800 kuna.

Plan raspodjele, kao i u godinama ranije, izazvao je nezadovoljstvo kod dijela korisnika, a pitanja je bilo mnogo pa između ostalog  i što su bili kriteriji te na osnovu čega su se neki prijedlozi Kulturnog vijeća odbijali, a neki prihvaćali? Zbog čega su pojedine udruge za redovnu djelatnost dobile više nego prošle godine, neki isto, a neke manje? Zbog čega nisu prihvaćeni neki programi i projekti koji su se u godinama ranije sufinancirali? Neki su, već ustaljeni programi i projekti, dobili manje sredstava nego lani, dok su neki dobili više sredstava nego prošle godine? Što stvara razliku u potporama krnjevalskim društvima, posebno s naglaskom na dva dječja karnevala? Među pitanjima, koja su zanimala korisnike, ali i Portal, našla su se i pojedinačna pitanja dodjeljivanja ili odbijanja potpora, a odgovor na sve njih potražili smo kod pročelnice za društvene djelatnosti Sandre Zokić.

- Grad Kaštela svake godine dodjeljuje financijske potpore u kulturi različitim udrugama i društvima koji djeluju na području Kaštela. Svakoj udruzi i društvu koji prijave svoje projekte i programe, nastojimo dodijeliti sredstva u okviru proračunskih mogućnosti. Ove godine projekti su prijavljivani nakon izrade proračuna koji je kreiran u odnosu na prihode i stoga su smanjena proračunska sredstva za tu namjenu. Rebalansom proračuna ćemo od Gradskog vijeća tražiti povećanje sredstava za tu namjenu i raspisivanje još jednog natječaja.

Vodeći računa o osiguranim sredstvima, potpore su dobile udruge i društva čiji su programi i projekti prošli na Kulturnom vijeću. Iz Plana raspodjele vidljivo je da su neke udruge za redovnu djelatnost dobile različitu visinu potpore u odnosu na prethodne godine, a razlozi zašto je tome tako vidljivi su u izvješćima.
Također. vodeći računa o ograničenim proračunskim sredstvima, razumljivo je da svi programi nisu mogli biti prihvaćeni. Osim toga, pojedini projekti se sufinanciraju i iz drugih izvora, a postoji i natječaj koji je otvoren cijele godine na temelju kojeg gradonačelnik može dodijeliti sredstva udrugama koje su od interesa za Grad Kaštela.
Kad je u pitanju dodjela potpora krnjevalskim udrugama, svaka udruga je dobila sredstva prema svojim troškovima.
Pojedini projekti se od strane Grada Kaštela ne financiraju dodatno Turističkoj zajednici, pa se potpomažu suorganizatori u projektu – odgovor je dobiven iz Grada, a na kraju odgovora pročelnica je još jednom napomenula o važnosti dostavljanja urednih izvješća od strane korisnika.

 - Napominjemo da ima mnogo udruga koje nemaju uredna izvješća, gdje veliki dio sredstava odlazi na jelo, piće, alkohol i duhanske proizvode što je protuzakonito. Za odobrene projekte sredstva mogu biti isplaćena tek kad se navedeno regulira. U slučaju da udruge i društva to ne budu regulirali, a i dalje budu tražili potpore, javno ćemo objaviti imena takvih udruga i na koji način troše proračunski novac – zaključeno je u službenom odgovoru.

Bodovnu listu Kulturnog vijeća možete pogledati OVDJE
Plan raspodjele sredstava možete pogledati OVDJE


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij