hren

POŠTOVANJE, LJUBAV, PRIZNANJE
Međunarodni Dan Žena već tradicionalno se slavi 8. ožujka svake godine, kod nas se još uvijek popularno naziva "Osmi Mart". Na današnji dan se slave žene diljem svijeta, njihovi ekonomski, socijalni i politički uspjesi.

Poštovanje, ljubav i priznanje - to su glavne riječi kojima se danas opisuje ovaj dan. Ipak, može se primijetiti kako se, s godinama, sve više gubi osnovni značaj "Osmog Marta".
U početku se dan nazivao "Međunarodni Dan Radnih Žena", a obilježavao se kao socijalistički politički događaj - s vremenom dan je postao dio kulture mnogih zemalja, prije svega u Istočnoj Europi, Rusiji i zemljama bivšeg socijalističkog bloka.

Često se danas dan svodi na poklanjanje cvijeća, poneku lijepu riječ ili gestu - no, nekad je ovaj dan značio mnogo više, predstavljao je dan borbe, dan izlaska iz patrijarhalnih okvira reakcionarne povijesti koja je žene stoljećima tretirala kao građane drugog reda.
Kroz radničku i socijalističku borbu, ideju koja je po prvi puta, bez diskriminacije, ženu i muškarca tretirala kao jednako važna ljudska bića - žene su svojim angažmanom postigle brojne pobjede protiv nejednakosti, seksizma i drugih nepravdi koje su proizlazile iz neravnopravnosti spolova.

Danas, više no ikad, važno je podsjetiti kako sva prava, koja žene danas imaju, nisu bila jednostavno "data", za njih su se morale izboriti, a ta borba često je bila žestoka i teška.
Danas ponovno svjedočimo temeljitom revizionizmu koji ženu ponovno gura sve dublje u okove patrijarhalnog sistema. Žene se nerijetko predstavlja kao "objekt", njihov simbol često postaje predmet marketinških kampanja čiji je jedini cilj maksimizirati profit na temelju iskrivljene slike seksualnosti.
Ženama se agresivno nameće materijalistička potrošačka ideologija, još od malih nogu promoviraju im se vrijednosti koje sugeriraju kako se sve u životu svodi na fizičku ljepotu, praznu vanjštinu i podobnost "jačem" spolu.

Tzv. "ravnopravnost" koja se danas osigurava i zakonom, primjerice nužan broj žena u parlamentu itd., za većinu žena i njihovu ravnopravnost je obična farsa - jeftinim trikovima se ženama nastoji prikazati kako stalno napreduju, kako njihova "moć" jača iz dana u dan.
Stvarnost je znatno drugačija - žene su i dalje diskriminirane, slabije plaćene i manje zastupljene u gotovo svim važnim procesima.
Činjenica da na sceni vlada nekoliko "moćnih" žena zapravo ne znači ništa, štoviše, dovoljno je samo pogledati o kojim se ženama konkretno radi - neke od najmoćnijih žena političarki uvrede su za cijeli ženski rod.

Sramotno je da danas, tom iznimno bitnom danu, mnoge revizionističke skupine nastoje umanjiti važnost proglašavajući ga "reliktom prošlosti" i "ostavštinom komunizma". Zbog toga je "Osmi Mart", sve do nedavno, primjerice u Češkoj bio gotovo zaboravljen.

Borba žena za ravnopravnost, vlastito dostojanstvo i suverenost od izrabljivačke ideologije masovne potrošnje - koja svakodnevno ženu prikazuje na ponižen, seksistički i nepravedan način - esencijalan je faktor u borbi svih ljudi svijeta za oslobođenje, radnička prava i život slobodan od eksploatacije svih vrsta.

Cijela redakcija Portala grada Kaštela želi sretan i ponosan "Međunarodni Dan Žena" svim našim čitateljicama, majkama, bakama, kćerima, djevojkama, studenticama, radnicama - onima s poslom, i onima na birou, domaćicama, zemljoradnicama i svim ženama diljem svijeta.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij