RASPORED POSTAVLJANJA CISTERNI NA PODRUČJU GRADA
Donosimo vam najnovije rezultate mutnoće vode na širem splitskom području uključujući i Kaštela. Današnje mjerenje pokazuje da je stanje vode koje je mjereno u Kaštel Gomilici i Kaštel Sućurcu među najgorima na ovom području. Od danas ViK Split dostavlja cisternama vodu i za građane Kaštela

Mjerenja mutnoće vode:

1. Spinut 8,09 NTU
2. Meje 8, 87 NTU
3. Škrape 8,12 NTU
4. Autobusni kolodvor 8,76 NTU
5. Sućidar (tržnica) 8,71 NTU
6. Brda 3,93 NTU
7. Mertojak 8,40 NTU
8. Podstrana Donja 6,10 NTU
9. Stobreč 9,55 NTU
10.Kaštel Gomilica 8,88 NTU
11. Kaštel Sućurac 8,70 NTU
12. Okrug 1,91 NTU
13. Medena 7,13 NTU
14. Vranjic 4,94 NTU
15. Klis Grlo 6,77 NTU
16. Klis Ozrina 7,76 NTU
18. Marina 0,769 NTU

Raspored cisterni za dostavu vode za piće 09.02.2018.

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode:

Kaštel Sućurac – autobusna stanica (12:30 – 13:00)
Kaštel Gomilica – autobusna stanica ispod crkve (13:00 – 13:30)
Kaštela Kambelovac – ispod Ribole (13:30 – 14:00)
Kaštel Lukšić – autobusna stanica ispod škole (14:00 – 14:30)
Kaštel Stari – autobusna stanica  iznad vatrogasac (14:30 – 15:00)
Kaštel Novi – autobusna stanica  (15:00 – 15:30)
Kaštela Štafilić – autobusna stanica (15:30 – 16:00)

Ukoliko postoji dodatna potreba za količinama vode, kontaktirajte ViK putem broja 383-816.


KOMENTARI: