hren

OBRAZLOŽENJE
Od početka ove godine na snazi je Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi, prema kojoj pojedini roditelji mogu ostvariti pravo na novčanu porporu za roditelje djece od 1 do 3 godine starosti, a kako se ta potpora može ostvariti i tko točno ima pravo na istu, neka su od pitanja pristiglih na adresu Portala posljednjih dana, pa smo dodatno obrazloženje potražili kod nadležnih u Gradskoj upravi.

Novčana potpora utvrđena je u iznosu od 500 kuna mjesečno za treće i svako slijedeće dijete u obitelji, koje ima navršenu jednu godinu života, a manje od tri, te u tom periodu ostaje u krugu obitelji, odnosno ne upiše se u neki od vrtićkih programa.

Kako stoji u odluci, roditelj koji ostvaruje pravo na potporu može biti majka ili otac, bez obzira na radni status, a jedan od uvjeta je da roditelj i dijete imaju prebivalište na području grada Kaštela najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva, što dokazuju uvjerenjem o prebivalištu.

Pravo na naknadu ostvaruje se podnošenjem ZAHTJEVA, kojem je potrebno priložiti i odgovarajuću IZJAVU, koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Potpuni tekst Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, možete pogledati OVDJE


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij