hren
 

O KREATIVNIM INDUSTRIJAMA I TURIZMU
Kao uvod u aktivnosti koje će zajedno u slijedećoj godini provoditi javna ustanova Rera, Grad Kaštela i kaštelanska Turistička zajednica, u utorak su u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću održana dva predavanja o aktualnim temama turizma i kreativnih industrija, koja su održali  Ivana Nikolić Popović i Jurica Glavina.

Predavanje Ivane Nikolić Popović, predsjednice Hrvatskog klastera kulturnih i kreativnih industrija, naziv „Kako pokrenuti kreativni potencijal“, a u njemu je Popović nastojala nazočnima približiti mogućnosti i potencijale kreativnih industrija, odnosno kulture i umjetnosti, njihovo mjesto u Hrvatskoj danas, kao i stvaranje uvjeta u njihovom razvoju.
Predsjednik Udruge destinacijskih menadžment kompanija Dalmacije, Jurica Glavina, za temu svog predavanja odabrao je „Kako razvijati turizam posebnih interesa'', a u kojem je istaknut  razvoj upravljanja destinacijom te razvoj turizma posebnih interesa u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Ove večeri moglo se čuti kako će se aktivnosti koje će u suradnji provoditi JU Rera, Grad Kaštela i TZ Kaštela odvijati u sklopu projekata: BACAR , CO-EVOLVE i Perpetum baštine, ali i kao odvojene aktivnosti koje provodi JU Rera .
Među tim aktivnostima su, a u sklopu Kreativne ulice Kaštelanskog crljenka,  uređenje Centra za razvoj klastera, ustanovljavanje tri klastera: lokalne hrane, kreativnih I kulturnih industrija i klastera u turizmu, organizacija Kreativnog proljeća s tjednim događanjima, izrada Plana upravljanja destinacijom, izrada Strateškog plana brendiranja, izrada, po prvi put u Hrvatskoj, Plana upravljanja obalnim pojasom te otvaranje Filmskog ureda SDŽ.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij