hren

IZ FORUMA ŽENA O NASILJU NAD ŽENAMA
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se prema odluci UN-a obilježava 25. studenoga, Socijaldemokratski forum žena SDP-aKaštela, uputio je javnosti priopćenje kojim žele ukazati da se nasilje nad ženama događa u raznim aspektima, a odnosi se na  narušavanje građanskih, političkih, ekonomskih, socioloških,  kulturnih i drugih prava žena.

- Ovom prilikom želimo naglasiti da rodno uvjetovano nasilje, odnosno nasilje prema ženama i nasilje u obitelji, nema opravdanja i treba biti osuđeno od strane društva i konkretno sankcionirano.
To se odnosi na sve slojeve društva i svaku jedinku pa tako i na nasilnike i ženomrsce u javnome životu te politici, koji nastupaju s pozicija moći, anjihova se nedjela ne sankcioniraju.

U Hrvatskoj je rodno uvjetovana diskriminacija, nasilje prema ženama i nasilje u obitelji, svakodnevica. Zato ne čudi što većinu nezaposlenih čine upravo žene, one koje rade slabije su plaćene, teško dobivaju posao, a osim što su diskriminirane na tržištu rada, izložene su seksualnom uznemiravanju, a uz to, svakodnevno su omalovažavane.

Hrvatsko društvo ne smije postati društvo ženomrzaca i nasilnika, a protiv toga borit ćemo se svim sredstvima i na sve raspoložive načine.
„Moćnim“ hrvatskim zastupnicima i političarima na svim razinama, poručujemo da počnu poštivati zakone koji štite žene, a ne one koji im štete.
Za početak ratificirajte „Istanbulsku konvenciju“ Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, što je Vlada obećala učiniti do kraja ove godine – poručile su žene iz Foruma žena SDP-a i njihova predsjednica Alenka Rokov.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij