JAVNI RADOVI
U ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, danas, u petak, 17. studenog, objavljen je javni poziv zainteresiranima za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova na području Grada Kaštela, na poslovima  preventivnih mjera zaštite od požara, a krajnji rok za prijavu je pet dana od dana objave.

Prema tom javnom pozivu Grad Kaštela će, na temelju mjere HZZ-a, pod nazivom "Program javnog rada - aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičinih poplava", zaposliti 30 teže zapošljivih nezaposlenih osoba sa svog područja i to na određeno vrijeme, na period od šest mjeseci.
Poslovi se odnose na čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge te sve ostale preventivne radove navedene u  godišnjim planovima i planovima zaštite od požara

Prijavi je potrebno priložiti životopis, preslik osobne iskaznice te preslik potvrde  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi.

Kako smo naveli, pisane prijave zainteresirani trebaju podnijeti u roku od pet dana od dana objave javnog poziva kod HZZ-a, na adresu  Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, s naznakom: "Javni poziv- Program javnih radova“. oštom ili neposredno u pisarnicu Grada Kaštela. Prijave se mogu dostaviti poštom ili direktno u gradsku pisarnicu.


KOMENTARI: