ODRŽIVI TURIZAM -  ŽELJA ILI POTREBA?
Turistička zajednica Kaštela u suradnji s  Ekonomskim fakultetom, Sveučilišta u Splitu, ovog četvrtka, 16. studenog, organizira besplatnu edukaciju za iznajmljivače pod nazivom „Praktične smjernice za osmišljavanje i upravljanje promocijom održivog turizma destinacije“, koja će se s početkom u 18 sati, održati u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću.

Edukacija će trajati dva sata, a vodit će je prof. dr. sc. Neven Šerić, redoviti profesor iz područja primijenjenog marketinga u turizmu pri Ekonomskom fakultetu u Splitu  te gostujući profesor na fakultetu AAAK u Klagenfurtu.

Sudionici edukacije imat će priliku saznati više o elementima održivog razvoja turizma na kojima je moguće ostvariti više cijene smještaja, o kojim standardima održivog turizma mali iznajmljivači moraju voditi računa da steknu lojalne goste, koji su načini promocije vlastite turističke ponude kojima se dodatno ističu elementi održivog razvoja turizma te o primjerima dobre i lođe prakse malih iznajmljivača u promociji održivog turizma, kao i sugestije za implementaciju elemenata održivog razvoja turizma u ponudi malih iznajmljivača Kaštela.

- Razvijanjem turističkih djelatnosti destinacije, sve se jače nameće potreba prepoznavanja i zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti kako bi se potaknuo razvoj kvalitetnog turističkog proizvoda i dugoročno unaprijedilo upravljanje turističkom destinacijom. Održivi turistički razvoj zadovoljava potrebe turista i njihovih domaćina štiteći i unapređujući razvojne mogućnosti. Ekonomske, socijalne i estetske potrebe trebaju biti ostvarene tako da se održi kulturološki integritet, ekološki procesi, biološka raznolikost te sustavi na kojima počiva život – navodi se u najavi edukacije na koju su pozvani svi iznajmljivači s područja Kaštela.


KOMENTARI: