PODSJETNIK
U četvrtak, 9. studenog, krajnji je rok za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika, koji je Grad Kaštela objavio 25. listopada.

Predlagatelji mogu biti udruge koje su sukladno statutu prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Predlažu se osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Kaštela koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Prijedlozi kandidatura podnose se na odgovarajućim obrascima, s obrazloženjima i odgovarajućom dokumentacijom, neposredno u pisarnici Grada Kaštela ili putem pošte na adresu Grad Kaštela, Gradsko vijeće, Odbor za imenovanja, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, s naznakom: "Prijedlog kandidature za izbor članova savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika" - NE OTVARATI

Obrasce za prijavu možete pronači OVDJE...


KOMENTARI: