USKORO NOVI NAČINI NAPLATE
Prvog dana studenog na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, no u većini gradova i općina u Hrvatskoj, pa tako i Kaštelima, u ovom trenutku nije se ništa posebno promijenilo, jer gradovi i općine imaju period od tri mjeseca  da se usklade s tom Uredbom, a komunalnim tvrtkama ostavljen je period od godinu dana da uvedu nove tehnologije i nove načine prikupljanja otpada.

Ova Uredba donosi zakonske propise o odvojenom prikupljanju otpada, čime se želi smanjiti količina otpada koja se zbrinjava odlaganjem, a gradovi i općine dužni su svima osigurati uvjete za odvajanje otpada.
U pojedinim gradovima, prije samog stupanja na snagu Odredbe, već su donijeli odluke o poskupljenju cijene odvoza otpada, koja će se obračunavati prema količini otpada.
Komunalna tvrtka Čistoća, koja skrbi o odvozu smeća s područja Kaštela, za sada neće mijenjati cijene odvoza otpada-

- Prvo nas čeka obveza lokalne zajednice da u roku tri mjeseca donose potrebne odluke, cijene i ostalu dokumentaciju. Nakon toga slijedi period prilagodbe tehnologije tvrtke, između ostalog kodiranje kontejnera i nabavka te postavljanje čitača na kamione. Nadamo se da će taj postupak biti gotov za približno šest mjeseci.
Što se tiče cijene, ona će za sada ostati ista dok Grad Kaštela ne donese obvezne odluke, a nova cijena formirat će se prema količini, odnosno cijena će imati obvezni minimalni dio te promjenjivi dio koji će se formirati u skladu s brojem članova kućanstava i brojem odvoza smeća. Prema našim projekcijama, pri novom obračunu cijena odvoza neka će kućanstva imati nešto više cijene nego do sada, a dio će imati čak i manju cijenu. Moram napomenuti da će sva kućanstava u narednom periodu na potpis dobiti izjave, kojima će se uskladiti svi podaci vezani uz novi način naplate – kazao nam je direktor Čistoće, Miroslav Delić.

Iako je svrha nove Uredbe odvajanje otpada, smanjivanje miješanog otpada i pravičnija naplata usluge, iz razgovora s nadležnima može se zaključiti kako naplata odvoza smeća u Kaštelima neće biti pravična za mnoge korisnike.
Naime, kako smo naveli, cijena će se formirati i prema broju članova kućanstava i prema broju odvoza. Tako će, primjerice, kućanstva koja smeće odlažu u kontejnere u glavnim ulicama, a prema lokaciji koju im odrede nadležni, plaćati odvoz skuplje od onih kojima se kontejneri nalaze u pokrajnim ulicama, jer se kontejneri s glavnih ulica prazne svakodnevno, a u drugima tri puta tjedno. Broj odvoza bit će važniji od činjenice da najčešće u glavnim ulicama nema dovoljno kontejnera, da su najčešće prepuni i da mnogi građani smeće ne odlažu svakodnevno.
Pravičnija naknada bit će tek za one koji smeće odlažu u male spremnike, odnosno vlastite kante za odlaganje otpada, kojih u Kaštelima ima tek u ponekoj ulici.


KOMENTARI: