ROK DO 20. STUDENOG
Županijsko povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece, objavilo je Javni poziv za  dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2017. godini.

Novčana pomoć dodijelit će se  redovitim studentima stručnog, sveučilišnog preddiplomskog ili  diplomskog studija u akademskoj godini 2017/2018.,  a koji imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije te žive u zajedničkom kućanstvu s istim prebivalištem u obitelji s pet i više djece što se dokazuje potvrdom o prebivalištu nadležne policijske uprave.

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:
-   potvrdu o statusu redovitog studenta stručnog, sveučilišnog
    preddiplomskog ili diplomskog studija za akademsku godinu 2017/18.
-   potvrdu MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, ne stariju od
    šest mjeseci
-  izvatke iz matice rođenih za braću odnosno sestre
-  kopiju osobne iskaznice
-  čitljivu fotokopiju računa u banci (fotokopija ugovora ili fotokopija bankovne kartice)
-  OIB (čitko napisan)

Iznimno, studenti koji  su se  prijavili na isti javni poziv u 2016. godini nisu obavezni dostaviti izvatke iz matice rođenih za braću odnosno sestre.

Prijava (kratka zamolba), s potpunom dokumentacijom,  podnosi se na adresu Splitsko-dalmatinska županija, Upravni  odjel za prosvjetu, kulturu i šport, Split, Domovinskog rata 2, s naznakom: „za dodjelu novčane pomoći studentima“.
U prijavi  je obavezno navesti punu adresu stanovanja i kontakt brojeve telefona ili mobitela.

Prijave se podnose zaključno s danom 20. studenoga 2017. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 400-186.


KOMENTARI: