hren
 

RADOVI U KAŠTEL GOMILICI
Često se u pričama može čuti da ćeš, gdje god u Kaštelima zabodeš  lopatu u zemlju, pronaći ostatke i dokaze života na ovim područjima kroz stoljeća i tisućljeća. U stvarnosti slika nije mnogo drugačija jer  su vrijedni nalazi do sada pronađeni na nekoliko lokaliteta uz obalu i na Kozjaku, zbog čega se pri mnogim većim radovima poklanja pažnja mogućnostima pronalaska novih nalazišta.

Tako se u posljednjim danima na veliko kopa i istražuje u Kaštel Gomilici, gdje se uskoro treba započeti s radovima na novom centru tvrtke Ribola.

- U fazi planiranja investicije u novi poslovni objekt  u Kaštel Gomilici utvrđeno je da se predmetna lokacija nalazi u neposrednoj blizini kasnoantičke nekropole. Stoga su definirani i izdani Posebni uvjeti od Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjel a u Trogiru, po kojima je potrebno izvršiti arheološke probne sonde.
Radove izvodi ovlaštena i registrirana arheološka tvrtka Kaukal iz Splita, a u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, Pravilnikom o arheološkim istraživanjima i u koordinaciji s nadležnom konzervatorskom upravom. Planirani rok za izvršenje arheoloških istraživanja predviđa se u maksimalnom trajanju od 12 radnih dana. Ukoliko se prilikom istraživanja ukaže potreba za dodatnim radovima, daljnji tijek i opseg radova odrediti će nadležni Konzervatorski odjel  - službena je informacija koju smo dobili od Ivice Martinović, voditelja odjela za investicije i razvoj u Riboli.

Prema neslužbenim informacijama, za sada na dijelu obrađenog  područja nisu pronađeni posebni arheološki nalazi.

Foto: Luka Ištuk


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij