I DALJE BEZ ZAMJENE ZA DR. ODŽA
Kadrovska trakavica o zapošljavanju liječnika, koji će preuzeti male pacijente dr. Milke Odža, koja je otišla u mirovinu, i dalje se nastavlja. Prema zadnjim informacijama, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nije prihvatio prijedlog ravnatelja Doma zdravlja, Dragomira Petrica, o zapošljavanju liječnika opće prakse do završetka specijalizacije jednog od pedijatara, već rješenje vide u osnivanju „tima bez nositelja“.

Na upit koji smo poslali u HZZO, prije nekoliko dana stigao nam je odgovor nadležnih, u kojem navode da se uskoro očekuje polaganje specijalističkog ispita dvoje pedijatara, a prema njihovoj zamisli, do tada bi djelovao pedijatrijski tim, s nepunim radnim vremenom, koji bi činili pedijatri koji već rade na području Kaštela.

Odgovor HZZO-a donosimo u cijelosti:

- Dom zdravlja Splitsko - dalmatinske županije predao je zahtjev HZZO – u za mogućnost ugovaranja „tima bez nositelja“ u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Kaštela u kojem bi nakon prestanka s radom koncesionara, a do povratka doktora medicine sa specijalizacije iz pedijatrije, radio doktor medicine koji nije specijalist niti pedijatar niti obiteljske medicine.

Trenutno je na specijalizaciji iz pedijatrije sedam specijalizanata Doma zdravlja splitsko-dalmatinske županije, dvoje njih je završio specijalizantski staž 31.07.2017. godine i u roku 6 mjeseci trebaju prijaviti polaganje specijalističkog ispita, i dok se ne vrati prvi pedijatar nakon završene specijalizacije, predloženo je privremeno rješenje od strane HZZO-a.

Direkcija HZZO-a je dala suglasnost za osnivanje „tima bez nositelja“ pod uvjetom da Dom zdravlja osigura rad doktora specijaliste pedijatra (nije prihvaćen prijedlog da u timu radi doktor ne-specijalist) na način da se do povratka prvog doktora sa specijalizacije, uz pomoć već ugovorenih postojećih pedijatara na području Grada Kaštela u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece i/ili uz moguću poslovnu suradnju s KBC Split, u timu osigura rad doktora specijalista pedijatara.

S obzirom na okolnosti i nedostatak pedijatara, kao i načelno prisutan nedostatak doktora medicine, HZZO je predložio da se postupi u skladu s mišljenjem Ministarstva zdravstva od 10. srpnja 2017. godine, te da se ugovori pedijatrijski tim s nepunim radnim vremenom s pedijatrima koji već rade na području Kaštela.
Dom zdravlja Splitsko – dalmatinske županije dobio je uputu da ugovorom o poslovnoj suradnji sklopljenim s dva pedijatra - koncesionara s područja Grada Kaštela i/ili s nekog drugog područja, uz uključivanje i pedijatra – zaposlenika Doma zdravlja, osigura naizmjeničan rad u pedijatrijskom „timu bez nositelja“ u mogućem opsegu s obzirom na zakonom propisane uvjete vezane uz prekovremeni rad – kazali su u HZZO-u.


KOMENTARI: