PROBIJENI ROKOVI ALI NAZIRE SE KRAJ RADOVA
 - U reciklažnom dvorištu na predjelu Pržac u Rudinama, ovih se dana vrši asfaltiranje, a uskoro se očekuje i postavljanje ograde te dovođenje električne energije, telefona  i vode, znači u samim smo završnim radovima - kazala je pročelnica za komunalu, Marija Pelivan o trenutnom stanju radova na novom kaštelanskom reciklažnom dvorištu.

Radovi na izgradnji i uređenju reciklažnog dvorišta započeli su početkom veljače i prema najavama, trebali biti dovršeni do kraja svibnja. No, kako to često biva i na ovom gradilištu došlo je do zastoja u radovima, kako su u srpnju kazali nadležni u Gradu, zbog tehničkih problema koje je imao izvođač radova.

Novi rok dovršetka građevinskih radova tako je bio kraj srpnja ili početak kolovoza, a za termin početka rada reciklažnog dvorišta, utvrđen je početak listopada.  No, prema sadašnjem stanju na terenu, može se zaključiti da će građevinski radovi biti gotovi do kraja rujna, nakon čega slijedi opremanje i organizacija rada pa će reciklažno dvorište prvi otpad primiti za nekoliko mjeseci..

- Nakon ovih građevinskih radova slijedi opremanje sa 19  različitih vrsta kontejnera za papir, plastiku, staklo i drugi otpad, a posebno više vrsta opasnog otpada. O reciklažnom dvorištu skrbit će Vlastiti komunalni pogon Grada Kaštela – objasnila je Pelivan, koja je zajedno s gradonačelnikom Denisom Ivanovićem posjetila radnike i radove u Rudinama

Izgradnja reciklažnog dvorišta, na površini nešto većoj od 2400 metara četvornih, financira se sredstvima Grada i Fonda za zaštitu okoliša, pri čemu je Fond financirao izradu projektne dokumentacije, a Grad je uložio više od 1,8 milijuna kuna.


KOMENTARI: