PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
Inicijativa Javno je dobro okupila je mnoge udruge i pojedince oko iste ideje, očuvanja i zaštite javnog i općeg dobra, oko vrijednosti koje su nama svima od primarnog interesa.Oko naše zemlje, šuma, voda, našeg mora, obale i otoka za nas i za buduće generacije. Princip sudjelovanja lokalne zajednice, neprofitnih, nevladinih udruga, aktivista i pojedinaca, odnosno javnosti i zainteresirane javnosti, u odlučivanju o svojem okolišu, gradu, općini i jedan je od osnovnih zahtjeva upućenih raznim institucijama, regionalnim upravama i centralnoj državi u proteklih nekoliko mjeseci.

Takva odluka utemeljena je na Zakonu o informiranju (Arhuškoj konvenciji), no prvenstveno na zdravom razumu i logici koja kaže da građani trebaju biti informirani o odlukama koje ih se tiču te da o njima trebaju moći odlučivati.

Princip sudjelovanja lokalne javnosti u odlučivanju krucijalno je pitanje funkcioniranja društva, pa stoga i naš zahtjev koji ponavljamo i od kojeg ne odustajemo u temama vezanim za upravljanje općim i javnim dobrom. Obzirom da je 18.8.2017 objavljena Odluka o objavi Javnog poziva udrugama za dostavu prijedloga za člana Stručnog povjerenstva za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, a odmah iza toga i Javni poziv udrugama za dostavu prijedloga člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županijeod strane Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ prisiljeni smo kao Inicijativa javno se distancirati od tog natječaja jer je protivan načelima djelovanja i principima za koje se zalažemo.

Inicijativa Javno je dobro uložila je primjedbe SDŽ na 430. Odluku SDŽ - o osnivanju Stručnog povjerenstva te o tome izvijestila župana i Upravni odjel SDŽ 10.8.2017. Tražili smo izmjenu te odluke Županijske skupštine što ovom prilikom ponavljamo, a danas dodatno tražimo i tematsku sjednicu Županijske skupštine kako bi nam se omogućilo iznošenje ovog problema županijskim vijećnicima, a koji su donijeli odluku o udrugama bez adekvatnih informacija i komunikacije s udrugama koje se bave upravo tom problematikom, odnosno očuvanjem javnog i općeg dobra, a posebno pomorskog dobra.
Inicijativa JAVNO JE DOBRO traži sazivanje TEMATSKE SJEDNICE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU, a svakako prije donošenja odluke o NEPROMJENJIVOM ČLANU STRUČNOG POVJERENSTVA.

Ako Splitsko-dalmatinska županija unatoč protivljenju saveza udruga ne odustane od nepromjenjivog člana, kao i ostalih odredbi koje su u suprotnosti sa zakonima RH i našim principima rada Inicijativa javno je dobro u potpunosti će se distancirati od na ovaj način odabranog predstavnika javnosti, odnosno udruga, jer se ne može smatrati da je tako odabran član stručnog povjerenstva u bilo kakvoj stvarnoj vezi s radom udruga koje se bave  zaštitom općeg i javnog dobra, pomorskog dobra ili jasnim zalaganjem za informiranjem i sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju vlastitim okolišem, navodi se u priopćenju prispjelom na adresu Portala.


KOMENTARI: