Obavještavamo sudionike u prometu da će se u srijedu, 30. kolovoza od 9 do 14 sati  na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske provesti  akcija u prometu „Faktor rizika: brzina, alkohol, pojas, kaciga i mobitel“.

Akcija je usmjerena na one prekršaje koji su u uzročno-posljedičnoj vezi s nastankom prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Stoga policija podsjeća sve sudionike u prometu na obvezu poštivanja prometnih propisa,  te da  prilikom sudjelovanja u prometu vode računa  o sebi i  drugima.


KOMENTARI: