SLUŽBENI POSTUPAK O KAMENOLOMIMA
Nakon što je u srpnju oglašena ponovna javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Vedro, u kaštelanskom dijelu naselja Plano te ista i okončana,  16. kolovoza započela je ponovna javna rasprava o utjecaju predmetne studije za eksploatacijsko polje Vid, a novim oglašavanjem u Splitsko-dalmatinskoj županiji zainteresirana javnost obaviještena je kako ponovna javna rasprava za kamenolom Duboka draga započinje 30. kolovoza.

Ponovne javne rasprave za ova tri eksploatacijska polja,rezultat su sudske odluke o osporavanju rješenja Ministarstva zaštite okoliša o neškodljivosti zahvata eksploatacije kamena, na osnovu kojeg su investitorima izdane koncesije za kamenolome.

Za Studiju utjecaja na okoliš vezano za eksploatacijsko polje Vid ponovna javna rasprava započela je 1, kolovoza i trajat će do 15. rujna
Javni uvid u Studiju može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 – 11 sati u prostorijama Grada Kaštela, Braće Radića 1, Kaštel Sućurac.
Javno izlaganje održat će se dana 12. rujna u 12 sati u prostorijama Gradske vijećnice u Kaštel Sućurcu.

Ponovna javna rasprava za Studiju koja se odnosi na eksploatacijsko polje Duboka draga započet će 30. kolovoza i trajati do 29. rujna, a za to vrijem javni uvid u Studiju moći će se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 – 11 sati, također u prostorijama Gradske uprave u Kaštel Sućurcu.
Javno izlaganje organizirat će se 29. rujna s početkom u 12 sati u Gradskoj vijećnici.

Sažetak obje Studije bit će danom početka javne rasprave objavljen zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
Prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split, u tijeku roka predviđenog za javni uvid.

Ponovna javna rasprava – Vid

Ponovna javna rasprava  - Duboka draga


KOMENTARI: