ODGOVORI NADLEŽNIH
Tek nekoliko pitanja čitatelja pristiglo je na našu adresu u proteklim tjednima, na neka od njih dobili smo odgovore, neka će pričekati povratak nadležnih osoba s godišnjih odmora. U nastavku vam donosimo odgovore pročelnice za komunalu Marije Pelivan, pročelnika za urbanizam Borisa Škare te odgovor iz Ureda gradonačelnika.

- Jučer plivam Baletnom kad nešto crno, pogledam pantagana, neki dan prstenovani golub....Tko je nadležan za pokupiti strvine po ulici i na moru te koji je njihov broj da se može brže reagirati i molim vas da te brojeve javno objavite.

Prijavu uginule životinje treba izvršiti nadležnom komunalnom redaru, a redar obavještava nadležnu službu. Brojevi komunalnih redara, na koje ih se može kontaktirati je objavljen na službenim stranicama Grada OVDJE kao i na servisnim informacijama na Portalu grada Kaštela OVDJE

- U Kambelovcu na Poždorinama, ljudi su zapojasali područje ispred kuća te su stavili puste pitare i osigurali sebi balkone na gradskome (to je bilo more prije nego je Grad nasuo taj dio). Je li za to plaćaju koncesiju, komunalnu naknadu kao i kafici i slično, a ako nisu zašto im se ti pitari ne uklone, Naime, osim što je pregrađena riva, smanjuje se i broj parkirnih mjesta jer uz njihovu pregradu ne daju ni parkirat ljudima „jer im kvari pogled“.

Komunalni redari izašli su na navedeni teren u Kaštel Kambelovcu na Poždorinama te će poduzeti radnje sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Kaštela, odnosno ukloniti postavljene pitare.

- U medijima je početkom ljeta objavljeno da Željko Kerum gradi benzinsku postaju u Kaštel Štafiliću, na parceli od 10 tisuća metara četvornih. Radi o poljoprivrednom zemljištu za koje su građani Kaštela, vlasnici tamošnjih zemljišta,  tražili da se prenamjeni u poslovnu zonu, te su informirani da to i nije baš jednostavno moguće.
Zanima me na osnovu kojih zakonskih propisa Kerum može graditi benzinsku postaju.
Posebno me zanima na osnovu kojih će propisa moći uz benzinsku postaju graditi motel, kao što je najavio u razgovorima s novinarima te "druge sadržaje"

Benzinska postaja na k.čest.zem.1134/5 k.o. Kaštel Štafilić gradi se temeljem pravomoćne građevinske dozvole, a ista je izdana sukladno odredbama Prostornog plana uređenja i Generalnog plana uređenja  Grada Kaštela (Službeni glasnik Grada Kaštela br. 2/06, 2/09, 2/12), kao i za ostale benzinske postaje uz državnu cestu D-8 ("Petrol", "Zovko"). Naime u članku 27. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Kaštela stoji:

„5.1. Cestovni promet
(1) PPU osigurava koridore za buduću izgradnju i uređenje cestovne mreže, i to:
- koridor JAC koji prolazi krajnjim sjevernim rubom Grada,
- državne ceste - Jadranske magistrale (D 8),
- županijske ceste (Ž 6137, Ž 6091 Ž 6098), lokalne ceste i primarne gradske ulice,
- ostale primarne i veće sabirne ulice koje služe povezivanju prostora unutar naselja.
(2) ...
(6) U zaštitnom pojasu javne ceste mogu se graditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima a predviđene projektom ceste (cestarske kuće, skladišta i odlagališta,benzinske postaje, ugostiteljski sadržaji, servisi, parkirališta i odmorišta itd). U postupku izdavanja lokacijske dozvole ili izrade detaljnog plana uređenja za ove građevine potrebno je zatražiti uvjete nadležne uprave za ceste. U zaštitnom pojasu javne ceste može se formirati neizgrađeni dio građevne čestice sa niskim zelenilom i ogradom, uz ispunjenje uvjeta koji će se zatražiti od nadležne uprave za ceste..."

Za napomenuti je da se ista gradi temeljem suglasnosti "Hrvatskih cesta"d.o.o. Zagreb, a  isti su ishodili i građevinsku dozvolu za kolni priključak same benzinske postaje. Što se tiče izgradnje motela za isti nije izdana građevna dozvola i nije predmet ove dozvole.

- Od roditelja sam dobila zemlju koju obrađujem iznad magistrale u Kaštel Kambelovcu. Pošto nisam vozač, iz Trogira sam dolazila autobusom do stanice, a onda pješke do zemlje.
Do sada je tako bilo jer nije moglo drugačije. Međutim, od kada je napravljena brza cesta, ja sam hodajući preko mosta, vidila na pločniku brze ceste velikim slovima napisano BUS (autobusno stajalište). Ja mogu reći da me je to veoma obradovalo, jer sam mislila da ću moći doću autobusom dio puta koji sam išla pješke. Pitala sam u Trogiru u „Prometa“ i u Splitu na autobusnom kolodvoru koji autobusi staju na stajalištu u Kaštel Kambelovcu i svi su mi rekli da ne staje nijedan.
Pošto znam da magistralom vozi autoprijevoznik „Smodlaka“  pitala sam i njih dali mogu ići s njima, a oni su mi odgovorili da je njima zabranjeno stajanje na stanici u Kaštel Kambelovcu (magistrala). Nije mi jasno ko im je to zabranio, jer mislim da nisu konkurencija nikome, jer niko na toj stanici ni ne staje.
Voljela bi da mi neko objasni zašto niko ne staje na stanici koja postoji, i može li se po tom pitanju nešto učiniti, jer mislim da nije problem stati na stanici za koju je neko uložio novac da se napravi.
I neka mi još neko kaže zašto i tko je zabranio privatnom prijevozniku stajati na stanici koja postoji, a  ima zainteresiranih da se tu iskrcaju.

Grad Kaštela je već uputio zahtjev prema Hrvatskim cestama i pregovori su u tijeku za uvođenje još jedne, dodatne prometne linije koja bi trebala prometovati preko brze ceste, magistrale. Po pitanju autoprijevoznika „Smodlaka“, Grad nije nadležan,  Županija je ta koja prijevozniku izdaje koncesiju za prometovanje i prijevoz putnika te određuje i stajališta


KOMENTARI: