MUKE PO ZDRAVSTVU I GRAĐANIMA
- Hoće li kaštelanska djeca ostati bez jedne liječničke ordinacije? Je li točno da ne postoji zamjena za pedijatricu dr. Milku Odža? Gdje ćemo moći dobiti zdravsvenu pomoć za naše mališane kada doktorica Odža ode u mirovinu – neka su od pitanja koja su se u poslijednje vrijeme mogla čuti među zabrinutim roditeljima mališana o čijem zdravlju skrbi navedena liječnica, no prema svemu sudeći razloga za zabrinutost nema.

- Točno je da uskoro, tijekom ovog mjeseca, odlazim u mirovinu i točno je da je bilo upitno hoće li ordinacija nastaviti s radom jer u ovom trenutku nedostaje pedijatara. No, prema zadnjim informacijama, ordinacija će i dalje raditi i svi moji mali pacijenti i dalje će imati odgovarajuću zdravstvenu skrb  - kazala nam je dr. Milka Odža, kroz čiju je ordinaciju u Kaštel Starom, prošlo tijekom godina više desetaka tisuća najmlađih Kaštelana.

Da će ordinacija nastaviti s radom potvrdio nam je i ravnatelj županijskog Doma zdravlja Dragomir Petric, navodeći neke od problema do kojih dolazi u zapošljavanju liječničkog kadra.

- Kao što vam je pretpostavljam poznato, planiranje kadrova u današnjem trernutku je veoma otežano.
Na prvom mjestu  je nepoznavanje stvarnog trenutka odlaska pojedinog liječnika u mirovinu (posebice pedijatara i ginekologa, ali i ostalih) jer se gotovo redovito produžava rad i iza 65-tog rođendana.
Drugi razlog je što je struktura liječnika u određenim granama pretežito ženska, što, sasvim razumljivo u toj dobi, znači kako zbog porodiljnih dopusta često ne možemo znati kada će kolegice završiti specijalizaciju.
Konkretno to znači da odlaskom dr. Odža u zasluženu mirovinu ne postoji slobodni pedijatar na birou u Splitu. Kada dobijemo suglasnost ministra o zapošljavanju objavit ćemo natječaj za slučaj da drugdje postoje slobodni pedijatri, kao što je bio slučaj za Kaštel Gomilicu.
Ukoliko se nitko ne javi zaposlit ćemo liječnika do povratka sa specijalizacije naših specijalizanata pedijatrije – odgovorio nam je ravnatelj Petric .

Iako ravnatelj nije konkretno naveo u odgovoru, pretpostavka je da će se, do završetka specijalizacije specijalizanata pedijatrije, na navedeno mjesto zaposliti liječnik opće prakse.

Loša strategija specijalističkih usavršavanja

Pitanje nastavka rada pedijatrijske ordinacije u Kaštel Starom još jednom je otvorilo cijeli niz pitanja vezanih uz adekvatnu zdravstvenu skrb svih građana te uz zapošljavanje liječnika, kojih je u Hrvatskoj iz godine u godinu sve manje, jer kao dobri stručnjaci hrvatski liječnici sve češće odlaze na rad izvan granica države.
Iako je ta situacija svima dobro poznata, a uz to u pojedinim sredinama svakim je danom sve više stanovništva, sustav medicinskog obrazovanja očito ne prati te trendove. Mladi liječnici godinama čekaju na specijalizacije, a ni država ni županije, kao osnivači domova zdravlja, ne mijenjaju dosadašnju politiku omogućavanja specijalističkog usavršavanja.

Pa je tako zanimljivo da se rijetko raspisuju specijalizacije u dovoljnom broju kako bi se zamijenio kadar koji odlazi u mirovinu, ne raspisuju se na vrijeme, a omogućavanje specijalizacija za liječnike koji bi mogli zamijeniti one koji iznenada odlaze na druga radna mjesta ili one koji koriste godišnje odmore i bolovanja,  ili jednostavnije rečeno biti u pričuvi,  čista je utopija.

Upravo zbog nedostatka sluha nadležnih, Kaštelima danas nedostaje radiolog na puno radno vrijeme, a pedijatri za vrijeme odsutnosti svojih kolega iz drugih ordinacija, preuzimaju i njihove male pacijente pa su gužve u čekaonicama neizbježne, vrijeme koje se može posvetiti  svakom od njih je kraće, a liječnici su sve opterećeniji.
Nije rijetkost da se zbog odsustva liječnika mališani šalju na preglede u druge gradove, poput djece iz gomiličke pedijatrijske ordinacije, koji često zdravstvenu pomoć moraju tražiti u Trogiru.

Nekoliko puta imali smo priliku čuti komentare nadležnih kako bi u financiranju specijaizacija mogle pomoći i lokalne uprave, no rijetko koji grad će se odlučiti na takva velika ulaganja, a da nisu sigurni da će liječnici čije bi se specijalizacije financirale, u budućnosti i radili u tim sredinama.
Ako se u obzir uzmu, ne samo primamljive plaće u zapadnim zemljama, već i veće plaće u bolničkim centrima u odnosu na domove zdravlja, to nitko ne može garantirati.

Problemi specijalizacija i zapošljavanja često su indirektno vezani i s drugim problemima u pružanju usuga zdravstvene zaštite, a kada uz to živiš u gradu poput Kaštela, kojeg nadležni rijetko doživaljavaju kao zaseban veliki grad, problema je još i više.
U rješavanju takvih problema nužno je, unatoč nenadležnosti, uključivanje gradske vlasti, koja i po pitanju zdravstvene zaštite, svakodnevnom komunikacijom s nadležnima, treba zastupati interese svih svojih građana.


KOMENTARI: