BROJNI ZAINTERESIRANI IMAT ĆE ŠTO REĆI
Kao što smo već objavili, u tijeku je javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš na eksploatacijskom polju arhitektonsko-građevinskog kamena „ Vedro“  na području kaštelanskog dijela naselja Plano, a kao podsjetnik navodimo, kako će se u petak, 28. srpnja, u 12 sati, u Gradskoj vijećnici u Kaštel Sućurcu održati javno izlaganje kojem će nazočiti brojni zainteresirani.

Inače, javna rasprava traje 30 dana, zaključno do 4. kolovoza, a svi zainteresirani javni uvid u Studiju mogu izvršiti svakim radnim danom od 8 do 11 sati u Gradskoj upravi u Kaštel Sućurcu.

Podsjetimo, riječ je o ponovljenoj javnoj raspravi jer je prethodna Studija utjecaja na okoliš, koja se uz kamenolom „Vedro“ odnosila na još dva kamenoloma „Vid“ i „Duboka draga“ i na osnovu koje su izdane  koncesije za esploataciju kamena, poništena odlukom Upravnog suda u Splitu,u  listopadu prošle godine.

Presuda je uslijedila nakon što su kaštelanska gradska administracija i više stanovnika Planog tužili Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zbog izdavanje rješenja o neškodljivosti zahvata eksploatacije na okoliš trojici investitora, te su tražili osporavanje rješenja Ministarstva navodeći da se cijeli postupak nepravilno vodio kao i da u Studiji nije u potpunosti utvrđeno činjenično stanje.


KOMENTARI: