VIJEĆNICI PONOVNO U KLUPAMA
Pred vijećnicima na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela u novom sazivu, koja će se održati  u ponedjeljak, 24. srpnja u 12 sati u Gradskoj vijećnici , na dnevnom redu naći će se čak 23 točke dnevnog reda.   

Uz Prijedlog programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima, pred vijećnicima će se naći i Prijedlozi odluka o stavljanja izvan snage urbanističkih planova uređenja, izmjenama i dopunama  Prostornog plana uređenja Grada Kaštela  te Generalnog urbanističkog  plana. 

Vijećnici će,  između ostalog, odlučivati i o izmjena i dopunama gradskog proračuna za ovu godinu,  izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te njenog  održavanja , kao i izmjenama  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, kulturi i sportu, ali i Programu financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih  zajednica.

Raspravljati će se i o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća u drugom polugodištu ove godine, imenovanju članova u gradsko Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih   nepogoda, Odbor za financije i proračun, Komisije za dodjelu javnih priznanja, međugradsku i međunarodnu suradnju...

Na dnevnom redu ove sjednice naći će se i Prijedlozi odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čestica zemlje u Kaštel Gomilici i Kaštel Novom. 


KOMENTARI: